Eerder diende al een kort geding op dit onderwerp, waarbij de rechtbank ook toen ANBB niet-ontvankelijk verklaarde. Ook werd de vordering van de overige eisers afgewezen. In hoger beroep is de ANBB er niet in geslaagd om het NHG te dwingen haar advies met betrekking tot het off-label voorschrijven van ivermectine als behandeling tegen COVID-19 aan te passen. De rechter oordeelde wederom dat ANBB ook in hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard en dat het NHG zijn advies over ivermectine niet hoeft aan te passen.

Oordeel rechtbank

De rechter oordeelt:

‘Dit betekent dat niet gezegd kan worden dat het NHG bij het opstellen van de Standaard onzorgvuldig heeft gehandeld en zich ten opzichte van appellanten onrechtmatig heeft gedragen. […] Nu het hof heeft geoordeeld dat het NHG niet onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van appellanten kan zij niet gehouden worden haar in stand gelaten advies in feite af te zwakken. NHG mag zich daarbij op het standpunt stellen dat zij op wetenschappelijke gronden tot een advies komt en dat de gevolgen die dat heeft voor artsen die ivermectine off-label voorschrijven en een bestuurlijke boete riskeren, zich buiten haar invloedssfeer afspelen.’

Zorgvuldige en transparante procedure

Het NHG kent een zorgvuldige, transparante procedure voor de totstandkoming van richtlijnen, die gebruik maakt van internationaal geaccepteerde methoden. Een multidisciplinaire werkgroep analyseert en beoordeelt gepubliceerde internationale medisch-wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zij weegt onder meer de kwaliteit van het bewijs, de effectiviteit en de bijwerkingen van onderzochte geneesmiddelen, zoals ivermectine. De uitkomsten van dit proces worden vertaald naar aanbevelingen voor gebruik door huisartsen in de praktijk.

Meer informatie

De aanbevelingen over het gebruik van ivermectine zijn opgenomen in de NHG-Standaard COVID-19. De uitspraak is na te lezen op rechtspraak.nl.