Er is al langere tijd een stijging te zien in het aantal gevallen van scabiës in Nederland. Sinds oktober verloopt deze stijging zelfs nog sneller, waarbij huisartsen relatief veel patiënten met scabiës zien in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar (bron: Nivel).  

Behandelrichtlijn Scabiës 

Voor huisartsen is de NHG-Behandelrichtlijn Scabiës beschikbaar. Hierin staan handvatten om een keus te maken tussen lokale/orale behandeling. Ook wordt er aandacht besteed aan de niet-medicamenteuze adviezen (hygiëne). 

Voor patiënten is er heldere informatie beschikbaar op Thuisarts.nl:

Ik heb schurft | Thuisarts.nl

Orale behandeling ivermectine

Sinds kort wordt de orale behandeling van scabiës met ivermectine vergoed. De LCI-richtlijn scabiës stelt, op basis van een Cochrane meta-analyse, dat orale behandeling met ivermectine gelijkwaardig is aan lokale behandeling met permetrine. Dit advies wijkt iets af van de (oudere) NHG-behandelrichtlijn waarin de lokale behandeling met permetrine nog steeds de voorkeur heeft.

Het NHG herziet de NHG-Behandelrichtlijn scabiës in 2023 en zal op dat moment de beschikbare evidence opnieuw wegen. Vooralsnog geeft de huidige behandelrichtlijn voldoende handvatten om met patiënten een goede afweging te maken met betrekking tot de behandeling.

Uitbraakbestrijding

In het geval van een scabiës uitbraak in woonvormen, zoals studentenhuizen, is coördinatie van het te volgen beleid gewenst. Veelal hebben de studenten uit een studentenhuis verschillende huisartsen, terwijl de aanpak van scabiës in het huis (niet medicamenteus/hygiëne) en medicamenteuze behandeling van de bewoners synchroon moet lopen om succesvol te zijn. Bij dit soort specifieke situaties wordt geadviseerd om met de regionale GGD te overleggen.