Belangrijkste aandachtspunten

  • De nieuwe modules zijn als verdieping bedoeld en geven achtergrondinformatie over het inzetten op  duurzame gedragsverandering en ondersteuning bij het begeleiden bij stoppen met roken  
  • De komende maanden worden er regelmatig nieuwe modules aan de praktijkhandleiding toegevoegd die handvatten geven bij leefstijlbegeleiding

Meer verdieping met de module Gedrag en gedragsverandering 

Leefstijl is gedrag en voor het aangaan van een gezonde leefstijl is dus een (duurzame) gedragsverandering nodig. De module ‘Gedrag en gedragsverandering’ geeft hierin meer verdieping door te beschrijven welke verschillende soorten weerstand iemand kan ervaren tegen verandering, wat de fasen van gedragsverandering zijn en welke factoren bijdragen aan een succesvolle gedragsverandering.  

Module Roken: aanvulling op NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken

Een groot deel van de stoppen-met-rokenbegeleiding vindt plaats binnen de huisartsenzorg en vergt een structurele aanpak. De module ‘Roken’ beschrijft de niet-medicamenteuze adviezen bij het bieden van stoppen-met-rokenzorg en geeft praktische tools voor zowel de zorgverlener als de patiënt. De module dient als aanvulling op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken.  

Praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding in de huisartsenpraktijk

De praktijkhandleiding wordt de komende maanden aangevuld met aanvullende, verdiepende modules. Het basisdeel kwam in maart online. Je vindt hier informatie over het belang van leefstijl voor de gezondheid, de rol van de huisarts in leefstijlbegeleiding en tips en trucs over hoe je het gesprek over leefstijl kan aangaan. 

Ook interessant

  • De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken bevat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid om rokers effectief te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. De medicamenteuze behandeling om te stoppen met roken staat centraal.  
  • Op Thuisarts.nl | Stoppen met roken staat algemene informatie en specifieke situaties voor mensen die willen stoppen met roken.