U bent hier

Effectiviteitsonderzoek inzet e-health in de huisartsenzorg

17 december, 2021

Huisartsenpraktijken en huisartsenorganisaties hebben sinds de start van de coronapandemie veel ervaring opgedaan met e-health. Op aandringen van koepelorganisaties NHG, LHV en InEen gaat de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek doen naar de effectiviteit van e-health in de huisartsenzorg. Het onderzoek concentreert zich op drie vormen: contact op afstand (videoconsult en e-consult), telemonitoring en digitale zelftriage.

Welke vormen van e-health kunnen van waarde zijn in welke situaties? Waar kunnen huisartsenpraktijken en -organisaties het beste op inzetten? En kan e-health een rol spelen bij personele vraagstukken en andere uitdagingen in de huisartsenzorg? Deze vragen staan centraal in het effectiviteitsonderzoek van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht onder leiding van prof. dr. Jochen Cals.

Scopingreview en veldanalyse

Het onderzoek richt zich specifiek op de kwaliteit van e-health toepassingen, de verwachte effecten voor de huisartsenzorg en de implementatie van e-health-toepassingen in de praktijk. Beschikbare kennis over e-health wordt uiteraard meegenomen, denk aan de landelijke kwantitatieve gegevens uit de E-Healthmonitor.

De onderzoekers voeren een scopingreview en een veldanalyse uit. In de scopingreview zetten de onderzoekers kennis vanuit (wetenschappelijk) onderzoek, lopende onderzoeken en lopende implementatietrajecten op een rijtje. In de veldanalyse halen ze via onder meer focusgroepen met stakeholders en belanghebbenden, en een online vragenlijst onder patiënten inzichten en geleerde lessen op.

Resultaat

Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar. Het onderzoeksresultaat is een uniforme lijst van type zorgvragen passend bij contact op afstand, telemonitoring en digitale zelftriage. De eindrapportage bevat:

  • overzichten van lopende evaluaties van inzet van digitale middelen in de Nederlandse huisartsenzorg
  • een toolbox met informatie over de te verwachten effectiviteit van e-health in de huisartsenpraktijk en
  • criteria voor de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenzorg.

NHG, LHV en InEen zijn blij dat dit onderzoek wordt gedaan, omdat dit meer duidelijkheid geeft over welke e-healthtoepassingen echt toegevoegde waarde hebben voor patiënten en zorgverleners.