Voor de meeste digitale toepassingen is echter nog onvoldoende bewijs van effectiviteit als het gaat om kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en tijd- en kostenbesparing. Daardoor zijn er nog nauwelijks aanbevelingen opgenomen in de bestaande richtlijnen en (zorg)standaarden. De behoefte hieraan neemt toe en daarom start het NHG binnenkort met het DiDia-project, ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’.

Het NHG gaat dit project uitvoeren in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het National eHealth Living Lab, de Patiëntenfederatie Nederland, Diabetesvereniging Nederland en de Nederlandse Diabetesfederatie. ZonMw draagt zorg voor de financiering. Het project leidt tot specifieke aanbevelingen voor opname van effectieve digitale zorg op afstand als alternatief voor face-to-face zorg in richtlijnen en (zorg)standaarden over diabetes mellitus type 1 en type 2 in de 1e en 2e lijn.

Recente ervaringen van vóór en tijdens de COVID-19-pandemie bij volwassenen met diabetes mellitus worden meegenomen in het opstellen van de aanbevelingen. Waar mogelijk worden de aanbevelingen onderbouwd met beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en rapporten met lessen uit de praktijk. De resultaten van het DiDia project verwerken wij in de landelijke richtlijnen en in de informatie voor patiënten op Thuisarts.nl.