U bent hier

Nieuwsberichten

30 september COVID-19 webinar: Huisartsen goed voorbereid op een tweede golf?

21 september, 2020

Op woensdag 30 september om 20:00 organiseren het NHG, de LHV en MedischeScholing.nl weer een COVID-19 webinar. Hiermee krijgt de eerder gestarte reeks een vervolg. Thema’s die aan de orde komen zijn de behandeling en resultaten van COVID-19 in de tweede lijn, de organisatie van de griepprik en de gelanceerde corona-app inclusief voors en tegens. 

Online Buitengewone Algemene Ledenvergadering

18 september, 2020

Op maandag 28 september 2020 organiseert het NHG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).

Mogelijke vervuiling van metformine met nitrosamines

10 september, 2020

NRC en Zembla claimen dat patiënten de afgelopen twee jaar onvolledig geïnformeerd zijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in valsartan, ranitidine en nu metformine. Het NHG is verontrust over de onduidelijkheid die er steeds opnieuw is over de veiligheid van medicatie. Dit geeft onzekerheid voor zowel huisartsen als patiënten en draagt niet bij aan het veilige gebruik van medicatie door patiënten.

Thuisarts.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2020

10 september, 2020

Thuisarts.nl is wederom een van de 12 genomineerden voor de verkiezing ‘Website van het Jaar’, in de categorie gezondheid. In 2016 en 2018 werd Thuisarts.nl al uitgeroepen tot populairste website, een geweldige waardering van de bezoekers. Natuurlijk hopen we ook dit jaar als beste te eindigen. Brengt u ook uw stem uit?

Een slim kwaliteitssysteem in 5 stappen

10 september, 2020

Een slim kwaliteitssysteem helpt zowel de huisarts als de patiënt verder. De zorg wordt er beter van én het levert tijdswinst en meer werkplezier op. Maar hoe pakt u dat aan? In een korte animatie ziet u hoe u in 5 stappen een slim kwaliteitssysteem binnen de huisartsenpraktijk opzet. Het NHG biedt ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem, onder andere door een breed productaanbod. Wat zijn uw ervaringen en behoeften?

Reinigen en desinfecteren voorzetkamer in tijden van Corona

4 september, 2020

De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid in het NHG-dossier coronavirus.

Organisatie vaccinatiespreekuren

2 september, 2020

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Eerder stelden wij het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’ beschikbaar. Dit addendum is nu aangevuld met een veiligheidsplan, een praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Nieuw: Herziening NHG-Behandelrichtlijn Aften

31 augustus, 2020

De NHG-Behandelrichtlijn Aften is beschikbaar en vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Aften. De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij aften (stomatitis aphtosa).

NHG-Congres verplaatst naar 5 november 2021

31 augustus, 2020

Het NHG-Congres 2020 is wegens de coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 5 november 2021. Het congres met als thema digitaal en innovatie blijft behouden en wordt het komende jaar verder aangescherpt. In de tussentijd verschijnt er in de vorm van online events een digitaal alternatief. De eerste online sessie vindt plaats op donderdagavond 10 december 2020.

HCQ-(combinatie)therapie afgeraden bij COVID-19 in de eerste lijn

28 augustus, 2020

Er zijn veel vragen over de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapie voor COVID-19. Hierbij gaat het onder andere om hydroxychloroquine (HCQ), eventueel als combinatietherapie met andere middelen, zoals azitromycine (AZT) en zink. Vanuit het NHG is een literatuuronderzoek verricht naar het effect van deze middelen als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

Patiëntoverleg in Zorgdomein voor overleg met de bedrijfsarts landelijk te gebruiken

20 augustus, 2020

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van ‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Na een pilot in de regio’s Nijmegen en Rotterdam kan dit nu landelijk worden toegepast.

NHG-TriageWijzer vernieuwd: nu ook volledig online beschikbaar

19 augustus, 2020

Op 19 augustus verschijnt de vernieuwde NHG-TriageWijzer. De NHG-TriageWijzer 2020 is geactualiseerd volgens de Nederlandse Triage Standaard, richtlijnen en actuele inzichten over triage en spoedbehandeling bij de huisarts. Naast het geactualiseerde boek is er een volledig nieuwe online versie ontwikkeld. De digitale TriageWijzer kan onafhankelijk of in aanvulling op het boek worden gebruikt.

Dienstverlening NHG – geef uw mening

19 augustus, 2020

Verwachtingen hangen vaak samen met de verschillende (levens)fases en de wijze waarop het huisartsenvak wordt uitgeoefend. Het NHG wil beter aansluiten bij behoeften die op de verschillende momenten relevant voor u zijn. Om dit goed te doen gaan we vaker het gesprek aan en leggen we vragen aan u voor. Zo blijven we aansluiten bij wat u belangrijk vindt van uw beroepsvereniging en richten we ons aanbod aan producten en diensten daar zo optimaal mogelijk op in.

Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners

14 augustus, 2020

Tijdens een debat over corona op woensdag 12 augustus heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. Het NHG is verheugd dat hiermee gehoor wordt gegeven aan onze oproep, in het belang van zorgverleners en patiënten.

Stoptober: campagne start 3 september

13 augustus, 2020

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen: de landelijke campagne start op 3 september. Het Trimbos-instituut faciliteert de inzet van Stoptober via zorgprofessionals, om de campagne tijdig en adequaat bij patiënten onder de aandacht te kunnen brengen. Er is onder andere een gratis Stoptober-toolkit samengesteld. Als u deze nu bestelt, ontvangt u het pakket eind augustus.