Aandachtspunten

De kennisdocumenten bieden praktische informatie aan huisartsen en praktijkondersteuners over het minderen en afbouwen van medicatie bij oudere patiënten (≥ 70 jaar). Dit draagt bij aan het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheidswelzijn van de patiënt. 

Vragen die in de documenten aan bod komen zijn: 

  • Wat zijn overwegingen om wel of niet te stoppen met medicatie? 
  • Welk bewijs er bekend is over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij ouderen? 
  • Welke stappenplannen zijn er bekend voor afbouw? 

Hoe zijn ze te raadplegen? 

De vijf nieuwe kennisdocumenten zijn vanaf nu te raadplegen via de ‘Documenten’ onderaan de richtlijnpagina van de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen

Bekijk de kennisdocumenten:

Kennisdocument Anti-epileptica

Kennisdocument Antidepressiva

Kennisdocument Antipsychotica

Kennisdocument Benzodiazepinen

Kennisdocument Opioïden

Om welke medicatie gaat het?

De nieuw verschenen documenten richten zich op de volgende geneesmiddelgroepen, die regelmatig aan ouderen worden voorgeschreven: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden.  

Ook interessant

Bij de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie (MDR) bij ouderen is in 2020 de algemene module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd. Deze module biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten in de dagelijkse praktijk vorm te geven.  

Op de landingspagina van de MDR Polyfarmacie bij ouderen zijn onder ‘Documenten’ ook de kennisdocumenten te raadplegen die in 2020 al verschenen. Bijvoorbeeld over bloeddrukverlagende middelen en urologische spasmolytica. 

Meer informatie

De 5 nieuwe kennisdocumenten zullen zo veel mogelijk worden opgenomen bij de reguliere herzieningen van de bijbehorende NHG-Standaarden. Daarnaast wordt er patiënt informatie geplaatst over het afbouwen van deze geneesmiddelgroepen op de websites van thuisarts.nl en apotheek.nl.