Dit overzicht is gebaseerd op bestaande richtlijnen. Als primaire bron zijn bestaande NHG-Richtlijnen en specifiek de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties gebruikt. In gevallen waarin de bestaande richtlijnen niet toereikend waren, is gekozen voor de richtlijnen van Pallialine die afgestemd zijn met het NHG.

Totstandkoming

Ivana van der Geest, destijds derdejaars aios, schreef voor haar opleidingsproject een praktijkverbeterplan met als onderwerp: ’Wat te doen bij een patiënt in palliatieve zorg die acute klachten heeft?’. Zij stapte met haar ideeën naar het NHG. Samen met Astrid Kodde van PalHAG is er vanuit het NHG vervolgens een werkgroep samengesteld om dit overzicht te realiseren. Aan de werkgroep namen ook vertegenwoordigers deel van de NHG-programma’s Spoedzorg, Richtlijnen en Farmacotherapie.

Meer informatie