Eerstelijnszorg cruciaal uitgangspunt

RVS roept de overheid en zorgverzekeraars op om de cruciale waarde van de eerstelijnszorg voor de samenleving te erkennen. Deze moet als voorwaarde worden gesteld voor een effectief zorgstelsel. Eric Scheppink, Raad van Bestuur NHG: “Wij vinden het van belang om te benadrukken dat de 4 uitgangspunten die de RVS noemt als samenhangend geheel worden gezien. Vanuit de kernwaarde Gezamenlijk willen wij de visie op de eerste lijn vanuit het generalistische perspectief van huisarts, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werk formuleren.” In aanvulling op het RVS-advies ziet het NHG het sociaal domein als onmisbare partij bij de toekomst van de eerstelijnszorg. Het heeft prioriteit om de eerste lijn en het sociaal domein dichterbij elkaar te brengen.

Patiënthouderschap 

Voor het behoud van krachtige huisartsenzorg speelt continuïteit een sleutelrol. In het RVS-advies staat dat het zinnig is om naar patiënthouderschap te kijken, waarbij ook de waarnemer de verantwoordelijkheid kan hebben over een vaste groep patiënten en dit niet uitsluitend is voorbehouden aan de praktijkhouder. Het NHG ziet hier kansen en is daarnaast van mening dat de positie van de huisarts belangrijker moet worden gemaakt en de kwaliteit moet worden geborgd, onder andere door financiën en ondersteuning te optimaliseren. Ook moet het huisartsenvak aantrekkelijk blijven voor nieuwe generaties en denken we dat het goed is om regiobeleid te voeren om huisartsen te trekken naar gebieden die minder in trek zijn door ligging en/of samenstelling.

Collectieve preventie

Het RVS-advies roept op om van collectieve preventie een speerpunt te maken. Preventie speelt, mits wetenschappelijk voldoende onderbouwd, potentieel een belangrijke rol in het voorkomen van toekomstige medische zorg. RVS adviseert de overheid om nu echt in te zetten op collectieve preventie. Dat moet zich richten op onder andere een rookvrije samenleving, minder alcoholgebruik, gezonde voeding en meer beweging. Dat valt buiten de spreekkamer van de huisarts.

Kansrijke toekomst

Als NHG willen wij ons er hard voor maken dat de eerstelijnszorg de passende zorg blijft bieden die Nederland verdient, ook in de toekomst. Met de 4 uitgangspunten uit het hoofdlijnenadvies is een stap in de goede richting gezet.

Bekijk het nieuwsbericht van de RVS