Richtlijnen voor samenwerking

De Landelijke Eerstelijns Afspraak Laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Per aandoening en laboratoriumbepaling wordt informatie gegeven over indicatie voor aanvragen, achtergronden van de bepaling (o.a. testeigenschappen en verstorende factoren), referentie- en afkapwaarden en beleid bij afwijkende uitslagen.

Gebaseerd op Standaarden en andere richtlijnen

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, indien deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen.

Onderdeel Wijzigingen 
Leveraandoeningen Het onderscheid tussen actieve en inactieve chronische hepatitis B is vervallen; er wordt alleen gesproken over chronische hepatitis B. Verwijs alle patiënten met chronische hepatitis B naar een hepatitisbehandelcentrum. 
SOA Diagnostiek en behandeling van Mycoplasma genitalium zijn toegevoegd. Materiaal voor het diagnostisch onderzoek naar chlamydia en gonorroe bij vrouwen wordt afgenomen met een vaginale swab (door de vrouw zelf of door de huisarts). Eerste keus bij de diagnostiek van chlamydia, gonorroe en trichomoniasis bij mannen is onderzoek van de eerstestraalsurine. 
Zwangerschap en zwangerschapswens Er is verduidelijkt welke laboratoriumdiagnostiek preconceptie, tijdens de zwangerschap of na de bevalling wordt geadviseerd. Het aanvragen van het eerste trimesterbloedonderzoek is in principe geen taak meer van de huisarts, maar van de verloskundig zorgverlener en wordt alleen ter kennisgeving beschreven. 

Totstandkoming 

De LESA Laboratoriumdiagnostiek wordt onderhouden door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).