Belangrijkste aandachtspunten

  • Er is een nieuwe tabel over de nog beschikbare vaginale imidazolen opgenomen . 
  • De informatie over gebruik van fluconazol bij zwangerschap en borstvoeding is geactualiseerd. Vaginale capsules of tabletten hebben de voorkeur bij zwangerschap boven de crème met applicator. 
  • Bij dermale toepassing van miconazol  is een waarschuwing voor gelijktijdig gebruik met anticoagulantia toegevoegd.  

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Er is een FTO-module over de NHG-Standaard Fluor Vaginalis beschikbaar.

Er zijn 2 instructiefilms beschikbaar over dit onderwerp:

De bestaande Thuisarts-teksten over Vocht uit de vagina zijn waar nodig aangepast.