Voordelen van het keurmerk

  • Het HIS heeft grote invloed op hoe in praktijken digitaal kan worden gewerkt. 
  • We vinden het belangrijk dat de HIS’en meegaan in belangrijke ontwikkelingen, voldoen aan wetten en eisen vanuit de beroepsgroep en dat ze kwaliteit leveren. 
  • Als een HIS het XIS Keurmerk krijgt, heeft u als huisarts de garantie dat het HIS voldoet aan de geldende eisen. 

Handig hulpmiddel

Samen met het handboek Inkoop Zorginformatiesystemen en het model inkoopvoorwaarden ICT is het XIS Keurmerk een handig hulpmiddel voor het succesvol uitvoeren van een ICT-inkoopproces. Op deze manier willen we u een stevigere positie geven ten opzichte van de ict-leveranciers.  

Normen stellen en controleren

De eisen voor de XIS’en staan beschreven in de normenkaders. Het normenkader voor de HIS’en is na de zomer gereed en het normenkader voor HAPIS’en (voor de systemen van de huisartsenposten) volgt daarna. Deze kaders met eisen gaan we vervolgens elk jaar actualiseren. Dat biedt de mogelijkheid om ze aan te scherpen en nieuwe eisen vanuit de beroepsgroep toe te voegen. 

Over het XIS Keurmerk

In 2018 hebben NHG, LHV en InEen aan stichting LEGIO opdracht gegeven om het XIS Keurmerk te ontwikkelen. Als verenigingen willen we dit keurmerk niet financieren met ledengeld, maar hechten we aan een onafhankelijke financieringsbron. Daarom hebben we financiering aangevraagd bij het ministerie van VWS. De financiering vanuit het ministerie heeft op zich laten wachten, daarom kan stichting LEGIO nu pas verder met het daadwerkelijk keuren van informatiesystemen en het uitreiken van het XIS Keurmerk.  Ook Zorgverzekeraars Nederland biedt ondersteuning voor het keurmerk.