Belangrijkste aandachtspunten

  • Neem bij aanhoudende slapeloosheid een uitgebreide anamnese af om de context te leren kennen waarin de slapeloosheid is ontstaan en in stand blijft. Dit biedt aanknopingspunten voor het beleid.  
  • Behandel slapeloosheid niet-medicamenteus. Geef voorlichting en advies over slaap en gezonde slaapgewoonten. Bij aanhoudende slapeloosheid is er een indicatie voor gedragsmatige behandeling. 
  • Kies in overleg met de patiënt voor een passende, zo licht mogelijke aanpak voor gedragsmatige behandeling. De meeste patiënten zijn goed te helpen binnen het sociale domein (zelfhulp, groepscursus) of in de eerste lijn.  
  • Bied patiënten die individuele begeleiding nodig hebben gedragsmatige behandeling aan in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld onder begeleiding van POH-ggz. Alternatief hiervoor is verwijzing naar slaapoefentherapeut.  
  • Geef psychische klachten en slapeloosheid beide aandacht in het beleid, vanwege de sterke wisselwerking hiertussen. 

Voordeel van een gedragsmatige aanpak

Meer dan de helft van de patiënten die met slaapproblemen op het spreekuur van de huisarts komt, krijgt slaapmedicatie voorgeschreven. Het voorschrijven van een slaappil is sneller dan een gedragsmatige behandeling, maar op de langere termijn is gedragsmatige behandeling effectiever.  In de herziene NHG-Standaard Slaapproblemen wordt het voorschrijven van slaapmedicatie alleen in uitzonderingsgevallen nog geadviseerd.

NHG E-learning

De NHG E-learning Slaapproblemen geeft inzicht over niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid. Deze e-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard Slaapproblemen  (2024). 

Bestel de e-learning (korting voor NHG-leden)

Maak de e-learning

Thuisarts.nl

De slaapadviezen helpen de patiënt om bepaalde gewoontes te veranderen die een mogelijke oorzaak zijn van slapeloosheid. Bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen of het bijhouden van een slaapdagboek.

Bekijk alle slaapadviezen

Meer informatie

“Start met uitleggen dat slecht slapen stress veroorzaakt. Dit leidt tot nog slechter slapen en aanpassingen in gedrag zoals dutjes overdag. Waardoor je het slaapprobleem in stand houdt. ” Zamire, Karin en Femke praten je in 30 minuten bij.

Beluister de H&W-podcast

FTO-voorbereiding. Onderwerp Hypnotica

Onderdelen: 

  1. Stoppen met benzodiazepines: oriëntatie 
  1. Stoppen met benzodiazepines: minimale interventie 
  1. Hulpmiddelen bij Stoppen met benzodiazepines 
  1. Hypnotica in verpleeghuizen 
  1. Voorschrijfgegevens 

PTK-hoofdstuk 2. Slaapstoornissen

Er zijn 3 gerelateerde kennislacunes behorende bij dit onderwerp.