Belangrijkste aandachtspunten

  • Alleen kinderen geboren vanaf 1-1-2024 worden via JGZ gevaccineerd.
  • De rotavirusvaccinatie wordt vanaf 2024 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. In samenwerking met het NHG heeft het RIVM een informatiesheet voor huisartsen opgesteld.
  • Deze factsheet voor huisartsen kan behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen door ouders over deze vaccinatie. 

Zuigelingen die buiten het programma vallen

De rotavirusvaccinatie is een oraal vaccin wat via de Jeugdgezondheidszorg of het ziekenhuis wordt aangeboden aan alle zuigelingen die zijn geboren vanaf 1 januari 2024. Voor oudere zuigelingen is de vaccinatie niet beschikbaar via het RVP. Het kan zijn dat ouders die deze vaccinatie toch willen voor hun kind, zich in het 4e kwartaal 2023 of begin 2024 met dit verzoek bij hun huisarts melden

Factsheet voor huisartsen

In de factsheet Rotavirus voor huisartsen, ontwikkeld door het RIVM en het NHG, vindt u informatie over het rotavirus, (toediening van) het vaccin, bijwerkingen en contra-indicaties. Huisartsen kunnen zelf de vaccinatie toedienen of ouders verwijzen naar de website GGD Vaccinaties op Maat | Gezondheid voor iedereen. Op deze website kunnen ouders zelf een afspraak maken voor de vaccinatie, indien hun kind niet in aanmerking komt via het RVP. Raadpleeg voor meer informatie de LCI-richtlijn op de website van het RIVM. 

Tevens kunt u de geaccrediteerde e-learning Rotavirusvaccinatie volgen van het rijksvaccinatieprogramma.

Webinar ‘Vaccinatie tegen rotavirus’ on demand beschikbaar

Dit webinar gaat over het rotavirus zelf, de symptomen en ziektelast van rotavirusinfectie, de eigenschappen van het Rotarix®-vaccin en enkele praktische uitvoeringsaspecten. Met deze scholing worden handvatten gegeven voor vragen die u van (aanstaande) ouders kunt krijgen in de spreekkamer. Naar webinar Vaccinatie tegen rotavirus.

Toedienen vaccins

De vaccins moeten binnen de leeftijd van 6 weken t/m 23 weken en 6 dagen worden toegediend. De kosten van het vaccin en soms ook de toediening komen meestal voor rekening van de ouders, afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering.