U bent hier

Dossier E-health

Laatste aanpassing. 28 juni, 2022

E-health staat volop in de belangstelling. Voor het NHG ligt de prioriteit bij toepassingen die de huisarts helpen in de zorg voor patiënten. Dit betreft in eerste instantie voorlichting en de mogelijkheden voor contact tussen huisarts en patiënt.

Het NHG schenkt met name aandacht aan drie thema’s:

  • Online dienstverlening van de huisarts: e-consult, online afspraken en online recepten aanvragen;
  • Ondersteuning van zelfmanagement door patiënten, onder meer door het individueel zorgplan;
  • Ondersteunen van de patiënt door het digitaal beschikbaar stellen van gegevens uit het HIS, bijvoorbeeld voor gebruik in een Persoonlijk Gezondheids Dossier.

Het NHG ziet het als haar taak e-health toepassingen kritisch te volgen, waar nodig richtlijnen en praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en kennis te delen. Voor betrouwbare medische informatie en hulpmiddelen voor advies en actie is Thuisarts.nl ontwikkeld.
In dit dossier worden actualiteit en NHG publicaties gebundeld.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

15 april, 2021
WONCA Europe organiseert jaarlijks een internationaal congres met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit en het stimuleren van kennisuitwisseling binnen de Europese huisartsengemeenschap. Het...

Publicaties

Onder e-health verstaan we elke vorm van digitaal ondersteund contact tussen huisarts en patiënt. Bij ggz gaat het dan vooral om digitale, online hulpprogramma’s die patiënten via internet zelfstandig of onder begeleiding van een zorgverlener kunnen doorlopen. Veel van deze programma’s zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en problem solving therapy die oorspronkelijk zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de tweede lijn. Maar wat houdt goede e-health in de eerste lijn eigenlijk in?
Eind 2019 publiceerde NHG en Zelfzorg Ondersteund! ‘Vijf voorbeelden digitale zorg in de praktijk’. Ruim een jaar later interviewden we opnieuw deze koplopers om te horen waar ze nu staan en in hoeverre corona impact heeft gehad op de implementatie van digitale zorg.