U bent hier

Dossier E-health

Laatste aanpassing. 18 november, 2020

E-health staat volop in de belangstelling. Voor het NHG ligt de prioriteit bij toepassingen die de huisarts helpen in de zorg voor patiënten. Dit betreft in eerste instantie voorlichting en de mogelijkheden voor contact tussen huisarts en patiënt.

Het NHG schenkt met name aandacht aan drie thema’s:

  • Online dienstverlening van de huisarts: e-consult, online afspraken en online recepten aanvragen;
  • Ondersteuning van zelfmanagement door patiënten, onder meer door het individueel zorgplan;
  • Ondersteunen van de patiënt door het digitaal beschikbaar stellen van gegevens uit het HIS, bijvoorbeeld voor gebruik in een Persoonlijk Gezondheids Dossier.

Het NHG ziet het als haar taak e-health toepassingen kritisch te volgen, waar nodig richtlijnen en praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en kennis te delen. Voor betrouwbare medische informatie en hulpmiddelen voor advies en actie is Thuisarts.nl ontwikkeld.
In dit dossier worden actualiteit en NHG publicaties gebundeld.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

23 september, 2020
Met gepaste trots lanceert het NHG vandaag GPinfo.nl, de Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een experiment (pilot) waarbij aan het einde van deze week ongeveer 35 medische en niet-medische...

Publicaties

Onder e-health verstaan we elke vorm van digitaal ondersteund contact tussen huisarts en patiënt. Bij ggz gaat het dan vooral om digitale, online hulpprogramma’s die patiënten via internet zelfstandig of onder begeleiding van een zorgverlener kunnen doorlopen. Veel van deze programma’s zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en problem solving therapy die oorspronkelijk zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de tweede lijn. Maar wat houdt goede e-health in de eerste lijn eigenlijk in?
Het is in het belang van de patiënt dat het dossier op orde is en beschikbaar voor de reguliere zorgverlening, de diensten en de spoedeisende hulp, en de ketenzorg. Door goede dossiervorming kan de huisarts zorgen voor de juiste informatie op de juiste tijd en plaats, en op de juiste wijze. Dit Standpunt geeft de visie weer van NHG en LHV op de rol en functie van de huisarts bij het beheren (= verzamelen en bewerken) van gegevens en bij het uitwisselen daarvan met andere zorgverleners.