Zwangeren

Zwangeren kunnen zonder verwijzing een afspraak maken bij de GGD via 0800-7070. Vaccinatie wordt aanbevolen wanneer de laatste vaccinatie meer dan 6 maanden geleden is. Vaccinatie vindt bij voorkeur plaats in het tweede trimester (tussen week 13 en 26). Er zijn geen contra-indicaties om eerder of later in de zwangerschap te vaccineren.

Medisch noodzakelijk

In alle andere situaties is een verwijzing nodig van een behandeld arts om een afspraak te maken voor COVID-19-vaccinatie. In enkele gevallen is er een medische indicatie voor een extra vaccinatie. Dit betreft mensen uit de medisch hoogrisicogroepen. Deze indicaties voor tussentijdse vaccinatie vallen onder 2e of 3e-lijns zorg (bijvoorbeeld bij start chemotherapie of na recente orgaantransplantatie). De behandelend medisch specialist is aanspreekpunt voor vragen rondom COVID-19-vaccinatie en is ook verantwoordelijk voor het maken van een verwijzing.

Wanneer een behandelend arts het noodzakelijk acht, kan op individuele basis ook zonder medisch hoog risico verwezen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ringvaccinatie.

Meer informatie

LCI- Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie
Gezondheidsraadadvies Structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19
RIVM Informatie voor behandelend artsen over het COVID-19-vaccinatieprogramma in 2024