Inhoud brief

In de brief aan minister Kuipers wijzen we op de schrijnende situaties die zich dagelijks voordoen door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Ook vragen we om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het ministerie van VWS.

Afname kwaliteit van zorg 

Artsen en apothekers streven naar een doelmatige inzet van geneesmiddelen. Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt tijd en aandacht van zorgverleners. Al zijn de farmacologische eigenschappen gelijkwaardig tussen de verschillende merken, wisselingen van bijvoorbeeld uiterlijke verpakkings- of tabletkenmerken kunnen negatieve effecten hebben op het juist gebruik van de medicatie en het vertrouwen van patiënten in het geneesmiddel. Met de veelvuldige wisselingen door tekorten neemt de kwaliteit van zorg voor patiënten drastisch af waardoor de kwaliteit van zorg verder onder druk komt te staan. Daarnaast kost het artsen en apothekers veel tijd om alternatieve geneesmiddelen te zoeken en de patiënt voor te lichten over het gebruik van zijn nieuwe geneesmiddel.

Waar pleiten we nog meer voor?

In de brief komt ook de afhankelijkheid van grondstoffen en van (goedkope) productie van geneesmiddelen in Azië aan de orde. We pleiten voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Europa die ook voor de lange termijn is geborgd.