De vergoeding geldt alleen voor:

  • volwassenen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en
  • mensen met een BMI tussen 27 en 30 die aan een GLI deelnemen en een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.

De vergoeding geldt alleen voor deze 2 groepen, omdat de werking van het middel bij hen is aangetoond.  Bekijk ook het advies van het Zorginstituut.

Plaatsbepaling  combinatie naltrexon + bupropion verder uitgewerkt

Momenteel worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Het NHG is daarbij betrokken.

Parallel aan dit traject start het NHG met een werkgroep, waarin ook de plaatsbepaling van de combinatie naltrexon + bupropion bij de behandeling van ernstig overgewicht in de huisartsenpraktijk verder wordt uitgewerkt. In tegenstelling tot Liraglutide, kan deze combinatie van geneesmiddelen oraal worden ingenomen. Dit betreft een snelle procedure als onderdeel van de herziening van de NHG-Standaard Obesitas.

In de tussenliggende periode geldt de huidige NHG-Standaard Obesitas. Over de verwachte publicatiedata kan het NHG nog geen informatie geven. Het is namelijk een complex vraagstuk met zowel medisch-inhoudelijke als organisatieaspecten.

Toch alvast combinatie naltrexon + bupropion voorschrijven?

Wilt u in deze tussenliggende periode toch vast de combinatie naltrexon + bupropion voorschrijven? Lees dan meer over de de regelgeving rond de GLI op de website van PON.

Op deze website verschijnen binnenkort een verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen over de inzet van farmacotherapie bij ernstig overgewicht en obesitas. Ook publiceert PON een overzicht van overeenkomsten en verschillen.

In de tussentijd geldt het volgende

Zodra we meer weten over de praktische uitvoering, zullen we hierover berichten. In de tussentijd geldt alvast (Bron PON/ZN):

  • De inzet van combinatie naltrexon + bupropion (Mysimba®) kan per 1 augustus 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI niet succesvol is na 1 jaar behandeling. Zie voor het succescriterium GLI op basis van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) de Zorgstandaard Obesitas (pdf, pagina 28 en 34):
  •  Op dit moment zijn er 4 erkende GLI programma’s die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Bekijk de website van het RIVM voor de actuele stand van zaken.
  • Voor (nieuwe) personen die vanaf 1 augustus 2022 dit medicijn krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarde zoals hierboven beschreven. Maak daarvoor gebruik van de artsenverklaring.
  • De behandeling met Combinatie naltrexon + bupropion dient te worden gestaakt indien na 4 maanden gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.