Er wordt in de standaard alleen nog onderscheid gemaakt tussen acute hepatitis, chronische hepatitis B en functioneel genezen hepatitis B. Een onderverdeling in verschillende subtypes chronische hepatitis B is niet relevant voor het beleid van de huisarts en wordt daarom niet meer gemaakt.

Verwijsbeleid 

Verwijs alle patiënten met chronische hepatitis B naar de hepatitisbehandelaar. Zo kan worden vastgesteld of er een indicatie voor behandeling en/of screening op hepatocellulair carcinoom bestaat. Verwijs ook patiënten met in het verleden vastgesteld chronische (meestal ‘inactieve’) hepatitis B naar een hepatitisbehandelcentrum. Voor deze patiënten zijn waarschijnlijk nieuwe diagnostische of therapeutische middelen beschikbaar.

Controles door de hepatitisbehandelaar 

De meeste patiënten met chronische hepatitis B worden gecontroleerd bij de hepatitisbehandelaar.

Patiëntinformatie op Thuisarts.nl

Alle teksten op Thuisarts.nl over Leverontsteking, Vetlever en Leverschade zijn vernieuwd in lijn met de standaard. Onder andere de tekst over leverschade door medicijnen, kruiden of vitamines is aangepast. Ook is er een nieuwe tekst over bloedonderzoek op leverenzymen: De levertesten van mijn bloed zijn niet goed.

E-learning 

Er is een e-learning gemaakt die gebaseerd is op de herziene NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen (februari 2023).