U vindt de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen op de NHG-richtlijnenwebsite.

Terughoudendheid medicatie bij aspecifieke mictieklachten

De behandeling van aspecifieke mictieklachten is primair gericht op leefstijladviezen, zoals regelmatige lichaamsbeweging, adequate vocht- en vezelinname bij obstipatie, beperken van koffie- en alcoholgebruik. Overweeg daarnaast niet-medicamenteuze behandeling, zoals bekkenbodemspieroefeningen bij aspecifieke mictieklachten of blaastraining als urgency op de voorgrond staat. Bij ernstige klachten en onvoldoende baat van de niet-medicamenteuze aanpak, kan medicatie worden overwogen: een alfablokker of, als urgency-klachten op de voorgrond staan, een muscarineantagonist (voorheen anticholinergicum genoemd).

Overloopblaas

Niet goed kunnen uitplassen kan leiden tot een chronisch verhoogd residu (chronische urineretentie) en klachten van een overloopblaas: namelijk zwakke straal, frequente mictie en incontinentie die zowel overdag als ’s nachts aanwezig is. Bij lichamelijk onderzoek kan een percuteerbare en/of palpabele niet-pijnlijke blaas aanwezig zijn. Mannen zijn nog in staat tot (pijnloze) mictie. Bij sterke verdenking op een overloopblaas is verwijzing naar een uroloog geïndiceerd, met overleg over de termijn waarbinnen de patiënt gezien moet worden. Bij twijfel over de diagnose is het advies om met een echo het residuvolume vast te stellen en hydronefrose uit te sluiten.

Nieuwe keuzekaarten op Thuisarts.nl

Nieuwe NHG E-learning Mictieklachten bij mannen

Ongeveer 20-25% van de mannen boven de 40 jaar heeft matige tot ernstige mictieklachten. Met de leeftijd neemt dat percentage toe. De oorzaak van mictieklachten bij mannen is meestal aspecifiek. Deze e-learning biedt u praktische handvatten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding bij mannen met mictieklachten en is voor 1,5 punt geaccrediteerd. 

FTO-modules

Aangepaste patiëntinformatie op Thuisarts.nl 

De informatie op Thuisarts.nl is aangepast aan de herziene standaard. Er is een nieuwe pagina (situatie) ontwikkeld over acute urineretentie: 

In samenwerking met bekkenfysiotherapeuten is er ook een nieuwe situatie ontwikkeld die mannen helpt om zelf oefeningen te doen bij aspecifieke mictieklachten. Mannen kunnen beginnen met oefeningen om te leren welke spieren ze moeten aanspannen. Daarna zijn er adviezen over hoe deze oefeningen uit te breiden. 

Naast deze twee nieuwe pagina’s zijn onderstaande pagina’s waar nodig aangepast in lijn met de standaard: