Iedereen een huisarts

Het werken voor een vaste patiëntenpopulatie kan enerzijds aantrekkelijker worden gemaakt door het praktijkhouderschap te stimuleren, anderzijds door te zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden als gekozen wordt voor het langdurig werken in loondienst. In de regio ondersteunt de regionale huisartsenorganisatie (RHO) de huisarts op praktijkniveau en onderneemt de RHO tal van acties gericht op de continuïteit van huisartsenzorg in de regio.

Extra aandacht voor financiering huisvesting

Meer dan 3 van de 4 huisartsen hebben een huisvestingsprobleem. Concreet vragen we in onze brief daarom extra aandacht voor de financiering voor huisvesting. Om huisartsen betere financieringsmogelijkheden te geven, zien wij kansen om het Waarborgfonds Zorg (Wfz) uit te breiden voor huisartsenvoorzieningen. Het Wfz zorgt dat zorginstellingen die intramurale zorg verlenen toegang krijgen tot financiering tegen gunstige voorwaarden. Het fonds heeft zelf aangegeven dat verbreding naar kleine zorginstellingen mogelijk is.

Meer informatie