U bent hier

Toekomstvisie

NHG en LHV hebben hun meerjarenvisie op de huisartsenzorg vastgelegd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg. Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde en in nauwe samenspraak met de achterban.

 

 Logo Toekomstvisie 2022

Standpunten

De Toekomstvisie wordt voor onderdelen van de huisartsenzorg uitgewerkt in Standpunten over patiëntenzorg en praktijkorganisatie met een inhoudelijke onderbouwing en aanbevelingen  voor de praktijk.

Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg 2018-2019

De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waarin we onze ambities met elkaar hebben geformuleerd. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt er binnen de beroepsgroep over gedacht? Waar vinden we elkaar in gedeelde waarden en taakopvattingen?