U bent hier

Toekomstvisie

NHG en LHV hebben hun meerjarenvisie op de huisartsenzorg vastgelegd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg. Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde en in nauwe samenspraak met de achterban.

 

 Logo Toekomstvisie 2022

Standpunten

De Toekomstvisie wordt voor onderdelen van de huisartsenzorg uitgewerkt in Standpunten over patiëntenzorg en praktijkorganisatie met een inhoudelijke onderbouwing en aanbevelingen  voor de praktijk.