U bent hier

Uitvragen alle leefstijlfactoren

Geïntegreerde aanpak leefstijl en individueel zorgplan

Aankaarten

Inventariseren en exploreren

Informeren

Doelen formuleren

Een plan van aanpak maken

 

Aankaarten

Vraag allereerst of de patiënt akkoord gaat met bespreking van zijn leefstijl.
Zo ja, vraag dan naar:

Alcoholgebruik:
 • De gemiddelde hoeveelheid alcohol per dag, per week of per keer of: 
 • de hoeveelheid alcohol in de voorafgaande week bij het eten, ’s avonds, tussendoor, bij speciale gelegenheden en op het werk.
Lichaamsbeweging:
 • Hoe vaak, hoe lang en met welke intensiteit wordt bewogen; dagelijks en per week, zomer en winter. 
 • In hoeverre wordt voldaan aan de norm voor gezond bewegen (minstens een halfuur minimaal matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf dagen per week)?
Roken:
 • Nu en in het verleden, hoeveelheid sigaretten per dag.
Voeding:
 • Het voedingspatroon (wat, wanneer, waar, met wie, waarom en hoe)
 • Het gewicht en eventuele gewichtsschommelingen.

Inventariseren en exploreren

Vraag in hoeverre de patiënt overweegt een of meer leefstijlfactoren aan te pakken:

 • Wat zouden voor u de drie belangrijkste redenen zijn om uw leefstijl te veranderen?
 • Hoe belangrijk is het voor u om uw leefstijl aan te passen (geef aan op een schaal van 0-10). Vraag bij een lage score waarom de patiënt het aanpassen van zijn leefstijl niet/minder belangrijk vindt. 
 • Bent u tevreden met uw leefstijl? Denkt u dat een verandering van leefstijl uw gezondheidsrisico’s zou verminderen of uw leven wat prettiger kan maken?
 • Wat zijn uw eerdere ervaringen met het veranderen van uw leefstijl en welke barrières waren er toen?

Informeren

 • Vraag of de patiënt ermee akkoord gaat nadere informatie te ontvangen over zijn leefstijl.
 • Geef relevante informatie over de gezondheidsrisico’s.
 • Sluit aan bij de wensen, de kennis en het begripsniveau van de patiënt.
 • Geef realistische informatie over wat de patiënt mag verwachten van zijn gedragsverandering.

Doelen formuleren

Bespreek welke doelen de patiënt wil halen en of deze daarbij hulp zou willen hebben:

 • Stel dat u zou besluiten uw leefstijl aan te passen, hoe zou u dat aanpakken? Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat het u gaat lukken (op een schaal van 0-10). Ga na waarom de patiënt zichzelf dit cijfer geeft en niet lager en wat ervoor nodig is om op een hoger cijfer te komen?
 • Zou u hulp willen hebben bij uw leefstijlverandering? Weet u welke vormen van hulp mogelijk zijn?

Bekijk bovenstaande inventarisatie met de patiënt en bepaal samen welk zorgprofiel het best past.

Een plan van aanpak maken

Maak samen met de patiënt een plan van aanpak en bespreek hiertoe:

 • welke activiteiten nodig zijn om de doelen van de patiënt te bereiken;
 • wie de activiteiten uitvoert: patiënt, mantelzorger of zorgverlener;
 • welke zorgverlener de activiteiten zal monitoren;
 • wanneer de activiteiten plaatsvinden;
 • hoe en wanneer de afspraken worden geëvalueerd.

Leg de gemaakte afspraken vast in een Individueel zorgplan.

De begeleiding vindt vervolgens plaats conform de zorgprofielen

Alcohol
Bewegen
Roken
Voeding