U bent hier

Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld voor online inzage in het huisartsen EPD door de patiënt. De richtlijn is ontwikkeld om online inzage op een uniforme wijze te organiseren.

Online inzage is een middel om de zorg in specifieke situaties te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een (e-)consult. In deze eerste versie is gekozen voor inzage in een set van relevante gegevens om het uitvoerbaar en inzichtelijk te houden voor huisarts en patiënt. In de richtlijn staat om welke gegevens het precies gaat.

Waarom?

Online inzage in het dossier zorgt ervoor dat de patiënt beter geïnformeerd is, meer inzicht krijgt in zijn eigen gezondheid en meer regie neemt over de zorg. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft.

Beter geïnformeerde patiënten kunnen zich beter op een consult voorbereiden en/of na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces.

Wanneer?

Vanaf 2016 is elektronische inzage in het medische dossier wettelijk geregeld. Alle zorgaanbieders hebben tot 2020 de tijd om te zorgen voor elektronische inzage in hun dossiers. Om deze elektronische inzage door de patiënt mogelijk te maken in de huisartsenzorg neemt het NHG deel aan het programma ‘OPEN’.

Veelgestelde vragen

Het NHG merkt dat online inzage door de patiënt veel vragen bij u oproept. Daarom heeft het NHG Veel gestelde vragen voor u op een rij gezet.
Ook handig zijn uw vragen over de ondersteuning door het OPEN programma.

Verkrijgbaarheid & contact

U kunt de tekst van de richtlijn gratis downloaden als pdf-bestand.

Indien u naar aanleiding van de richtlijn inhoudelijke vragen heeft, kunt u (maandag, dinsdag en woensdag) contact opnemen met NHG-afdeling Automatisering, email: informatisering@nhg.org

Meer informatie online inzage

Kijk voor meer informatie over wettelijke rechten van de patiënt met betrekking tot (online) inzage op de website van de KNMG en de Rijksoverheid: