Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe praktijkhandleiding Leefstijl. De onderdelen voeding, bewegen, alcohol komen in 2024 online.

Leefstijlaspecten in NHG-Standaarden 

Leefstijlaspecten komen in veel NHG-Standaarden aan de orde (Cardiovasculair risicomanagement, Obesitas, Diabetes mellitus type 2, Astma, COPD, Perifeer arterieel vaatlijden, PreventieConsult module Cardiometabool risico).  

Deze standaarden werken alleen de rol van de praktijkondersteuner en de samenwerking binnen de eerste lijn niet nader uit.  

Gebruik zorgmodules  

Naast alcohol, bewegen, roken en voeding is er ook veel aandacht voor de ondersteuning van de patiënt bij  zelfmanagement. Bijvoorbeeld met behulp van een Individueel zorgplan. 

De modules kunt u gebruiken bij de consultvoering door huisarts en praktijkondersteuner en voor het maken van samenwerkingsafspraken met beroepsgroepen en organisaties die in de eerste lijn betrokken zijn bij de leefstijladvisering.