U bent hier

NHG-Zorgmodules

De Zorgmodules bieden u concrete handvatten voor het versterken van de rol van de patiënt bij het omgaan met ziekte en gezondheid, en het mede bepalen van het beleid. Uitgewerkt zijn de taken en verantwoordelijkheden van de patiënt, eventuele mantelzorgers, de huisarts en andere zorgverleners.

De Zorgmodules sluiten zoveel mogelijk aan bij de generieke zorgmodules en bestaande NHG-Standaarden en -richtlijnen. Om de toepassing in de praktijk te bevorderen gaan de Zorgmodules gepaard met implementatiematerialen.

 

NHG-Zorgmodules Leefstijl

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van uw patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn.

Zij kunnen gebruikt worden bij de consultvoering door huisarts en praktijkondersteuner en voor het maken van samenwerkingsafspraken met beroepsgroepen en organisaties die in de eerste lijn betrokken zijn bij de leefstijladvisering.

 

 

Uitvragen alle leefstijlfactoren
Alcohol
Bewegen
Roken
Voeding
Algemene aspecten leefstijladvisering