U bent hier

Preventie in de buurt

Laatste aanpassing. 14 september, 2018

Als professionals uit huisartsenpraktijk en publieke gezondheid samenwerken, maakt dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker en efficiënter. Daarmee draagt samenwerking bij aan de gezondheid van inwoners. Waar huisarts en GGD de handen ineen slaan met andere wijkprofessionals, zoals een wijkverpleegkundige, buurtsportcoach of welzijnsmedewerker, creëren ze kansen voor succesvolle wijkgerichte preventie.

Dit sluit aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 “dat huisartsen, samen met andere partijen (GGD, gemeente) vorm geven aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.

Van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag

Werken aan preventie vraagt verandering in de werk- en denkwijze van ziektegericht naar risicogericht handelen. Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde bij Radboudumc Nijmegen: ‘Huisartsen zien vaak terugkerende patiënten waarvoor een niet-medische oplossing uitkomst biedt. Wijkgericht werken biedt kansen om door te verwijzen naar activiteiten en voorzieningen buiten de zorg.’

Bekijk op Youtube 'Preventie en de huisartsenvoorziening’ volgens Pim Assendelft.

Projectdoelen Preventie in de Buurt 2016-2018

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ondersteunt - samen met andere landelijke organisaties (LHV, Ineen, Pharos, GGD-GHOR, Trimbos Instituut) en regionale partners (zoals ROS’en, GGD’en en zorggroepen) -  professionals bij deze samenwerking.

Dat doen we op verschillende manieren: 

  • Uitwisselen van ervaringen en succesvolle praktijkvoorbeelden met samenwerking tussen professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid. Bekijk hier de inspirerende voorbeelden.
  • Borgen van wijkgericht samenwerken in de bestaande structuren. Vanuit Preventie in de Buurt faciliteren we 20 werksessies waarin professionals samen een impuls geven aan hun samenwerking (zie verder bij Lokale werksessies).
  • Beschikbaar stellen van materialen die u kunt gebruiken om (samen) te werken aan een gezonde leefstijl van inwoners. Kijk op de materialenpagina samenwerking met de eerste lijn.
  • Voor professionals in de huisartsenpraktijk is het Overzicht van online interventies beschikbaar. Daarmee kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten die aan hun leefstijl willen werken verwijzen naar een app of een programma of cursus op internet.
  • NHG-Praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk (2018) en e-learning voor de huisartsenpraktijk.

Lokale werksessies

Het RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap bieden vanuit Preventie in de Buurt (2016-2018) 20 wijken de mogelijkheid om via een werksessie een impuls te geven aan lokale samenwerking. Collega’s uit een wijk gaan in zo'n sessie samen een dagdeel praktisch aan de slag. Een werksessie wordt georganiseerd samen met de GGD, ROS, gemeente en/of zorggroep, want zij weten wat er lokaal speelt en kunnen een belangrijke rol spelen bij het vervolg na de werksessie.
Preventie in de Buurt biedt een door NHG-scholing geaccrediteerd format voor de werksessie, die we samen met u lokaal op maat invullen. Startpunt voor een sessie is dat de wijk structureel wil samenwerken en dat een huisartsenpraktijk deelneemt.
De werksessie is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten voor huisartsen en andere medisch specialisten. Andere deelnemers kunnen een certificaat van deelname krijgen.

Werkt u in een huisartsenpraktijk, zorggroep, GGD, ROS of gemeente en heeft u belangstelling om samen met ons een werksessie te organiseren in een wijk rond een of enkele huisartsenpraktijken? We geven graag meer informatie. Neem daarvoor contact op met Ton Drenthen van NHG-sectie Preventie & Patientenvoorlichting (t.drenthen@nhg.org) / 030-2823500).

Meer weten over Preventie in de buurt?

Actuele info over Preventie in de Buurt is te vinden in het dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn op de site van RIVM Centrum Gezond Leven. Hier staan ook de nieuwste praktijkvoorbeelden en materialen.

Meer informatie / overige materialen

  • Korte film 'Huisarts en preventie' van Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde.
  • NHG-zorgmodules leefstijl, met richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten over bewegen, gezonde voeding, alcohol en stoppen met roken.
  • Infographic Gezonde Wijkaanpak; geeft in één oogopslag de belangrijkste onderdelen weer van de Gezonde Wijkaanpak. Deze helpt om met partners het samenwerkingsproces in de wijk vorm te geven.
  • Patiënteninformatie op Thuisarts over gezonde leefstijl.

Contact

Huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen met vragen en voor advies over Preventie in de buurt contact opnemen met Ton Drenthen, projectleider bij het NHG.

Dossierhouder: t.drenthen@nhg.org

Nieuws

13 september, 2018
De PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk luidt de start van PIN-jaargang 22 in. Deze PIN is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het RIVM. NHG-leden, aios en...