U bent hier

Preventie in de buurt

Laatste aanpassing. 16 april, 2021

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsproblemen waarvoor de oplossing te vinden is in het sociale domein of in leefstijladvisering. Samenwerking met lokale partners in de wijk stond centraal in het project ‘Preventie in de buurt’ van NHG en Centrum Gezond Leven van het RIVM. En samenwerking levert veel op, zoals tijdwinst! Op deze pagina vindt u informatie over de uitkomsten, geleerde lessen en materialen.

Dit sluit aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022dat huisartsen, samen met andere partijen (GGD, gemeente) vorm geven aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.

Ervaringen en lessen uit het project Preventie in de Buurt 2016-2018

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het NHG ondersteunt -  professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid en sociaal domein bij wijkgerichte samenwerking.

In het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont leest u meer over de ervaringen van deelnemers aan de 20 lokale werksessies, over de opbrengsten van het project, en de materialen die u kunt gebruiken voor de lokale samenwerking tussen professionals uit de huisartsenzorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en video’s krijgt u een beeld van:

  • kennis, voorbeelden en praktische tools, zoals een praktijkhandleiding en een e-learning voor huisartsenpraktijken
  • lokale samenwerksessies: een toolkit om zelf een werksessie ‘Samenwerken in de Wijk’ te organiseren
  • borgen in opleidingen en nascholing: meer aandacht voor preventie in de huisartsenopleidingen en opname van de materialen in de NHG-Nascholing

Voor huisartsen en praktijkondersteuners

Wilt u zelf aan de slag met wijkgerichte samenwerking? Dan kunt u gebruikmaken van de verschillende praktische tools voor samenwerking met andere professionals voor gezondheid en leefstijladvisering.

Meer weten over Preventie in de buurt?

Actuele info over Preventie in de Buurt is te vinden in het dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn op de site van RIVM Centrum Gezond Leven. Hier staan ook de nieuwste praktijkvoorbeelden en materialen.

Meer informatie / overige materialen

  • Korte film 'Huisarts en preventie' van Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde.
  • NHG-zorgmodules leefstijl, met richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten over bewegen, gezonde voeding, alcohol en stoppen met roken.
  • Infographic Gezonde Wijkaanpak; geeft in één oogopslag de belangrijkste onderdelen weer van de Gezonde Wijkaanpak. Deze helpt om met partners het samenwerkingsproces in de wijk vorm te geven.
  • Patiënteninformatie op Thuisarts over gezonde leefstijl.

Contact

Huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen met vragen en voor advies over Preventie in de buurt contact opnemen met Jan Jansen, projectleider bij het NHG.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

13 september, 2018
De PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk luidt de start van PIN-jaargang 22 in. Deze PIN is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het RIVM. NHG-leden, aios en...