Mogelijkheden

Het gecodeerd vastleggen van ingrepen in het HIS biedt mogelijkheden voor: 

  • het registreren van operaties en behandelingen bij bijvoorbeeld het vernemen van relevante medische zaken uit het verleden van een patiënt; 
  • het specifiek vastleggen van operaties en ingrepen i.p.v. alleen een toegevoegde tekst in een episode van het onderliggende lijden met de ICPC-code van de ziekte; 
  • het overnemen van operaties en behandelingen in verwijsbrieven en vanuit specialistenbrieven; 
  • het gebruik van ingrepen in selectiemechanismes (bijv. oproepen voor cervix uitstrijk). 

Versie 3, november 2013 

Een kleine update: de peritoneale dialyse als behandeling is aan de tabel toegevoegd. 

Eerdere versies: 

  • Versie 1, juli 2009 

De nieuwe NHG-Tabel sluit aan bij een in Nederland reeds bestaande codering, namelijk de Classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen (CMSV). Zo is niet het wiel opnieuw uitgevonden en wordt de communicatie met de tweede lijn gefaciliteerd.

De codes van CMSV zijn teruggebracht naar een handzaam aantal voor de huisarts. Er is gekozen voor een niveau van detaillering van de ingrepen, zoals dat voor de huisarts relevant is: wel wát en hoe er geopereerd is, maar geen details over procedure, toegangsweg, gebruikte materialen, etc. (zoals die voor chirurgen wel van belang zijn). 
In een veldronde is de inhoud van de tabel beoordeeld door een twintigtal huisartsen. Naar aanleiding daarvan is met name het aantal kleine verrichtingen in de tabel, zoals de huisarts die zelf kan uitvoeren, nog uitgebreid. 

De NHG-Tabel ingrepen is in juli 2009 als ‘versie 1’ vrijgegeven voor publicatie. 

  • Versie 2, november 2011 

In deze versie is een beperkt aantal operaties toegevoegd, alsmede de rubriek ‘ingrijpende behandelingen’. Deze versie is in november 2011 vrijgegeven voor publicatie. 

Verkrijgbaarheid 

  • De NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen wordt uitgeleverd aan HIS-leveranciers die een licentie-overeenkomst hebben voor het gebruik van NHG-Tabellen. Wanneer deze de tabel hebben ingebouwd in het HIS, zal de huisarts met deze tabel ingrepen kunnen vastleggen. 
  • Met de online IngrepenViewer kunt u nagaan welke ingrepen en behandelingen in de tabel zijn opgenomen. Hiermee kunt u zoeken in de tabel. 

De term Ingrepen 

Een ‘ingreep’ is een meer of minder invasieve handeling aan het lichaam. Een ‘operatie’ is een bijzonder soort ingreep, namelijk een ingreep waarbij gesneden wordt. Ingrepen, incusief operaties, die mogelijk relevant zijn voor de huisartsenzorg, zijn opgenomen in de tabel.