Versie 11, mei 2024

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in alle subtabellen: tijdseenheid, gebruikseenheid, aanvullende teksten en tekstcategorie.  

In tijdseenheid is een item vervallen. In gebruikseenheid zijn de eenheden van 3 items gewijzigd. In aanvullende teksten zijn 2 nieuwe opgenomen en 5 items vervallen. Door deze laatste wijziging is ook een item vervallen in tekstcategorie.  

Aanpassingen in de documentatie

De tijdseenheid ‘per 24 weken’ is vervallen.  

Aan de gebruikseenheden Applicatorvulling (nr. 4) en pompbeweging (nr. 129) is de eenheid DO (dosis) uit de G-Standaard gekoppeld. Aan IUD (nr. 42) is de eenheid ST (stuks) uit de G-Standaard gekoppeld. 

Er zijn 2 nieuwe aanvullende teksten opgenomen, beide in de tekstcategorie 118 Houdbaarheid: 

1544 HKK30 In de koelkast max. 30 dagen houdbaar 118: Houdbaarheid 
1543 KOEKA In de koelkast of bij kamertemp. bewaren 118: Houdbaarheid 

Er zijn 2 aanvullende teksten verplaatst naar een andere tekstcategorie: 

55 AVI ‘s Avonds innemen 101 verplaatst naar  108 
212 AVT ‘s Avonds toedienen 101 verplaatst naar  108 

Alle 5 aanvullende teksten in de tekstcategorie Periode aanduidingen zijn vervallen. Ook de tekstcategorie ‘Periode aanduidingen’ (109) vervalt. 

1276 1EWK De eerste week Vervallen 
1227 2EWK De tweede week Vervallen 
1228 3EWK De derde week Vervallen 
1279 4EWK De vierde week Vervallen 
1280 5EWK De vijfde week Vervallen 

Verkrijgbaarheid

Versie 11 is de actuele versie voor gebruik in de HIS’en. De tabel gebruiksvoorschrift wordt voor huisartsen meegeleverd met het HIS en via de HIS leverancier up-to-date gehouden.

Licentiehouders kunnen via de website van het HIS-referentiemodel de bronbestanden en de documentatie downloaden. In de documentatie staat de structuur en toepassing van de tabel beschreven. Ook de tabellen zelf zijn erin opgenomen.