Doel tabel

De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek.

Versie 41, april 2023 

Versie 41 is een reguliere, halfjaarlijkse update. In deze versie zijn 8 bepalingen toegevoegd 10 bepalingen gewijzigd en 6 bepalingen vervallen. 

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is beschikbaar via de downloadpagina op referentiemodel.nhg.org.

Verkrijgbaarheid  

Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken. Voor licentiehouders zijn de bronbestanden te downloaden vanaf de downloadpagina op referentiemodel.nhg.org.

De tabel is ook met onze online viewer  te raadplegen. Deze is voorzien van de nieuwste versie van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. 

Achtergrond 

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is steeds meer beschikbaar. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.  

De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004. De meest actuele versie van de tabel is versie 41, van april 2023. De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.