Toelichting

Met deze lijstjes kan een huisarts of praktijkondersteuner bepalingen voor een specifiek doel vastleggen in het HIS. Denk bijvoorbeeld aan alles uit het onderzoek bij de jaarcontrole van de diabetes patiënt, die geen insuline gebruikt of een anamnestische vragenlijst. Er is vraag naar ‘platte’ lijstjes met bepalingen. Hiervoor is een aparte tabel ontwikkeld. 

Een bepalingencluster in de tabel bevat een set van laboratorium- en/of diagnostische bepalingen. Ieder cluster is gekoppeld aan één of meerdere ICPC-codes. Zo kan vanuit een HIS gezocht worden op relevante clusters, uitgaande van de gekozen ICPC-code. In de naam van het cluster is de indicatie opgenomen (bijvoorbeeld Diabetes). Bij een cluster is een toelichting opgenomen en ook een beschrijving van de toegepaste wijzigingen in afgelopen versies. 

Versie 17, juni 2022 

De clusters rondom COPD zijn aangepast aan de hand van de nieuwe versie van de NHG-Standard COPD. In het cluster over spirometrie aangevuld met bepalingen na toediening van een bronchodilatator zijn de bepalingen vervangen door de nieuwe bepalingen voor post-BD en reversibiliteit met eigen medicatie. Bij astma diagnostiek is de nieuwe bepaling voor histamine/metacholine provocatietest toegevoegd. De clusters met gegevens voor indicatoren zijn aangepast n.a.v. de nieuwe versies van de indicatorensets van astma en COPD. Bij CVRM zijn bepalingen voor bloeddrukmeting 30 min en 24 uurs toegevoegd. 

Toelichting op de inhoud  

In eerste instantie zijn lijstjes ontwikkeld voor chronische aandoeningen zoals astma, COPD en diabetes. In vervolgversies zijn er ook clusters opgenomen voor andere aandoeningen zoals hartfalen en CVRM. Ook voor enkele vaste anamnestische vragenlijsten, zoals de FiveShot vragenlijst over alcoholgebruik en de ACT en CCQ-vragenlijsten naar klachten rondom astma en COPD zijn in clusters opgenomen in de tabel. Verder zijn er clusters voor de bepalingen, die nodig om de indicatoren te berekenen zoals deze door NHG zijn vastgesteld voor de huisartsenzorg en afgestemd met InEen. 

Verkrijgbaarheid 

De bepalingenclusters worden in tabelvorm uitgeleverd aan de HIS-leveranciers onder de licentievoorwaarden van de NHG-Tabellen. 

Online Bepalingenviewer

De inhoud van de clusters kunt u bekijken via de online Bepalingenviewer