Focus Jaarplan

Voor het Jaarplan 2023 ligt de focus vooral op continuering van de activiteiten van het NHG, in afwachting van een eventuele inhoudelijke bijstelling vanuit het Meerjarenbeleidsplan. Maar, ‘in afwachting van’ betekent uiteraard niet dat we stil blijven staan. 

Doelstellingen

We hebben als organisatie de volgende doelstellingen: 

  • Binding en waardering vergroten door onze toegevoegde waarde duidelijk uit te dragen. Leden meer betrekken door beter in te spelen op hun wensen en te innoveren op zowel productniveau als op het gebied van onze dienstverlening. 
  • Laten zien waar we voor staan: lid worden van een vereniging is anno 2022 niet vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk de gehele beroepsgroep te vertegenwoordigen. Daarom willen we een stijging inzetten van het aantal startende huisartsen dat lid wordt van het NHG. 
  • NHG zichtbaar beter maken: eind 2024 willen we dat het percentage praktiserende huisartsen dat lid is van het NHG gestegen is, en willen we een ledenwaardering van een 8,0 (t.o.v. 7,5 in 2020).