Wat is de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde? 

De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt inspiratie bij de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek. 

Waarom een Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde? 

Met wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse huisartsgeneeskunde worden onderzoeksbevindingen vertaald naar aanbevelingen voor de praktijk. Toch zijn er nog belangrijke kennislacunes. Ook de voortgaande ontwikkeling van de wetenschap en de gezondheidszorg vraagt telkens weer om nieuw onderzoek. Bovendien is het nodig de verbinding tussen onderzoek en praktijk verder te versterken.  

Meer informatie