Doelstelling  

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) bestaat uit ongeveer 15 tot 20 huisartsen die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. De CWO wil huisartsen stimuleren en begeleiden bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  

Werkwijze CWO  

Maandelijks komen de CWO-leden bij elkaar. Hier geven CWO-leden om de beurt geaccrediteerde scholing en bespreken zij wetenschappelijk onderzoek. CWO-leden helpen elkaar bij het formuleren van een onderzoeksvraag, bespreken knelpunten en geven tips en adviezen. Dit kan op basis van de Adviesregeling of vanuit het CWO-lidmaatschap.  

Bij elke bijeenkomst is een deskundige begeleider aanwezig om begrippen te verhelderen en vragen te beantwoorden.   

Overige taken  

  •  Het voorbereiden van de consultatiesessies en het mede beoordelen van ingediende abstracts voor voordrachten/posters/consultatie  
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NHG 
  • Het jaarlijks organiseren van een weekendcursus 
  • Het geven van cursussen op aanvraag 

Wil je begeleiding of hulp bij het uitvoeren van onderzoek?  

Maak dan gebruik van de Adviesregeling. De Adviesregeling is voor huisartsen die ‘iets met onderzoek willen’ en daar zelf nog maar beperkte ervaring in hebben en geen ondersteuning vanuit onderzoeksinstituut ontvangen.  

Wanneer kom je in aanmerking?   

Maak gebruik van deze Adviesregeling wanneer je:   

  • een (nascholings)artikel wil schrijven of een lezing wil houden 
  • een eigen (promotie)onderzoek wil beginnen 
  • een N=1-studie in de eigen praktijk wil doen 
  • haar/zijn medische beleid gericht wil doorlichten aan de hand van patiëntendossiers  
  • een (wetenschappelijke) vraag heeft over gelezen literatuur 
  • een onderzoeksidee wil omwerken tot een uitvoerbaar plan 

Indienen adviesaanvraag  

Download het formulier voor de Adviesregeling (Word).