U bent hier

Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

De best mogelijke zorg door het juiste huisartsgeneeskundige wetenschappelijk onderzoek.

Het NHG heeft met steun van de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R) het initiatief genomen om een Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde op te stellen. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt inspiratie bij de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek.

  

Alle adviesgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld.

Zie ook: Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde.