U bent hier

NHG-Bureau

Bij het NHG-bureau, gesitueerd in de Domus Medica te Utrecht, zijn ongeveer 140 medewerkers in dienst, merendeels in een parttime-aanstelling. 

De inhoudelijke kern van het bureau wordt gevormd door twee wetenschappelijke Clusters: Richtlijnontwikkeling & Wetenschap (R&W) en Praktijk Kwaliteit & Innovatie (PKI). 

De medewerkers van deze afdelingen, voornamelijk (huis)artsen, medisch informatiekundigen, gedragswetenschappers en epidemiologen, worden ondersteund door een secretariaat.

Daarnaast kent het NHG nog drie ondersteunende afdelingen: Financiële zaken / Planning, Advies en Controle (PAC), Personeel, Organisatie en Opleiding (PO&O) en Marketing & Communicatie (MarCom).

Ook het tijdschrift Huisarts en Wetenschap en het Tijdschrift voor praktijkondersteuning zijn bij het NHG-Bureau ondergebracht.

Het MT bestaat uit:

 • Wendy Borneman (voorzitter Raad van Bestuur)
 • Eric Scheppink (lid Raad van Bestuur)
 • Swanet Woldhuis (Clusterhoofd Thuisarts.nl)
 • Daphne Laeijendecker (Clusterhoofd Communicatie en Contact)
 • Jip de Jong (Clusterhoofd Kwaliteit, Beleid, Implementatie)
 • Lisette Verlee (secretaris Raad van Bestuur)

In 2020 is het NHG-Kenniscentrum opgericht dat ervoor zorgt dat binnenkomende vragen en verzoeken sneller en efficiënter beantwoord kunnen worden. Een goed geolied ondersteuningsapparaat, dat de inhoudelijke belangen van de huisarts centraal in het vizier heeft.

Contact: kenniscentrum@nhg.org

Het NHG heeft een bijzonder hoogleraar, Jako Burgers, met als focus het bevorderen van persoonsgerichte zorg in klinische richtlijnen. De leerstoel is verbonden aan Universiteit Maastricht.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur:

 • Olga Wieman, secretaresse Raad van Bestuur,   
 • Türkan Göktekin, secretaresse Raad van Bestuur,
 • Marieke van den Brink, secretaresse Raad van Bestuur.

Telefoonnummer 088 – 5065500, e-mail SecretariaatRvB@nhg.org

Visie NHG-bureau

De visie van het NHG-bureau luidt als volgt:

 • Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren.
 • Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
 • Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen.
 • Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG bureau past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan.