U bent hier

NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

In 1989 werd de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) geïnstalleerd. Dat was het jaar waarin de eerste NHG-standaard verscheen. De NAS zet zich sindsdien binnen de NHG in voor praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen.

Samenstelling

De NAS bestaat uit ongeveer tien praktiserende huisartsen met minimaal vijf jaar praktijkervaring. Dit zijn artsen met vakinhoudelijke interesse en activiteiten op uiteenlopende gebieden, bijvoorbeeld binnen de opleiding tot (huis)arts, bij nascholing of wetenschappelijk onderzoek. De NAS streeft naar diversiteit onder zijn leden: mannen en vrouwen, jong en ouder, stads- en plattelandsartsen en een geografische spreiding.

Doelstelling

Het NHG ontwikkelt, onder andere samen met de NAS, richtlijnen voor de huisarts. De rol van de NAS hierbij is om vooral kritisch advies te geven en de juiste, klinisch relevante vragen beantwoord te krijgen, zodat de richtlijn goed onderbouwd en praktisch bruikbaar wordt. De adviesraad toetst daarvoor de behoefte aan richtlijnen bij de praktiserende huisarts, verwoordt deze behoefte en probeert daarmee de verdere professionalisering van de huisartsgeneeskunde te stimuleren. Daarnaast bekijkt de NAS of er belangrijke huisartsgeneeskundige onderwerpen zijn die in de huidige standaarden onvoldoende aan bod komen.

De NHG-Standaarden en andere richtlijnen

De NAS adviseert het cluster Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van de NHG. De adviesraad:

  • adviseert over de onderwerpskeuze voor richtlijnen en NHG-Standaarden
  • formuleert knelpunten voor de herziening van bestaande richtlijnen
  • geeft commentaar op richtlijnen tijdens de ontwikkeling ervan
  • vormt als Focusgroep een eenmalige richtlijnwerkgroep

Bij NHG-deelname aan multidisciplinaire richtlijnen zet de NAS zich vooral in om de huisartsgeneeskundige relevantie van deze richtlijnen te verhogen. Voor de NAS staat echter voorop dat het NHG specifieke huisartsgeneeskundige standaarden moet blijven ontwikkelen.

Contact

De NAS roept huisartsen en andere lezers op om onderwerpsuggesties te doen voor (herziening van) standaarden. Onderwerpen die veel genoemd worden, kunnen in het NAS-advies aan de afdeling richtlijnontwikkeling en wetenschapsbeleid verwerkt worden. Huisartsen die actief willen worden binnen de NAS, kunnen zich aanmelden via het secretariaat R&W, telefoon 088-5065735 of bij de secretaris Corlien de Vries.