U bent hier

NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

Samenstelling

In 1989, het jaar dat de eerste standaard verscheen, werd de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) geïnstalleerd. De NAS bestaat uit circa tien praktiserende huisartsen met minimaal vijf jaar praktijkervaring, vakinhoudelijke interesse en activiteiten op uiteenlopende gebieden zoals binnen de opleiding tot (huis)arts, bij nascholing of wetenschappelijk onderzoek. Gestreefd wordt naar diversiteit onder de leden: mannen en vrouwen, jong en ouder, stads- en plattelandsartsen en een geografische spreiding.

Doelstelling

De NAS maakt zich sterk voor een krachtig accent binnen het NHG op de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen. Vanuit haar taakopvatting probeert ze de behoefte aan richtlijnen van de praktiserende huisarts te peilen en te verwoorden en een verdere professionalisering van de huisartsgeneeskunde te stimuleren. Daarnaast bekijkt de NAS of er belangrijke huisartsgeneeskundige velden zijn die in de huidige standaarden onvoldoende aan bod komen.

De NHG-Standaarden

De NAS adviseert de afdeling richtlijnontwikkeling over de onderwerpskeuze voor richtlijnen/NHG-Standaarden, stelt een basisplan op met uitgangsvragen die in de standaard aan de orde moeten komen en toetst in de commentaarfase of de standaard de uitgangsvragen beantwoordt. Naast de herzieningen van de bestaande standaarden, wordt jaarlijks minstens één nieuwe standaard ontwikkeld.De NAS adviseert hierbij over het onderwerp.

Multidisciplinaire richtlijnen

Bij NHG-deelname aan multidisciplinaire richtlijnen ziet de NAS het als een uitdagende taak een bijdrage te leveren om de huisartsgeneeskundige relevantie van deze richtlijnen te verhogen. Voor de NAS staat echter voorop dat het NHG specifieke huisartsgeneeskundige standaarden moet blijven ontwikkelen.

Contact

De NAS roept huisartsen en andere lezers op om onderwerpsuggesties te doen voor standaarden. Onderwerpen die veel genoemd worden, kunnen in het NAS-advies aan de afdeling richtlijnontwikkeling en wetenschapsbeleid verwerkt worden.
Huisartsen die actief willen worden binnen de NAS kunnen zich aanmelden via het secretariaat R&W tel nr: 030-2823593, bij de secretaris Mw L. de Vries of de voorzitter Mw M. Lunter.