U bent hier

Missie en visie

Missie

De missie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht:

 
Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

Hoe we dat doen, leest u in het kort hier.

Visie

NHG-Jaarplan 2019 - Zichtbaar beter worden. In 2019 ligt ons accent op het Zichtbaar beter worden intern en voor de ruim dertienduizend leden. Ons Meerjarenbeleidsplan 2019 -2022 ligt ten grondslag aan deze focus, opgesteld vanuit De missie & visie van het NHG alsook vanuit De visie huisartsenzorg 2022.

Bij het verwezelijken van de Toekomstvisie en het uitvoeren van het Meerjarenbeleidplan heeft het NHG-bureau een duidelijke richting voor ogen. Deze richting is verwoord in de bureauvisie.

In 2019 ligt ons accent op het Zichtbaar beter worden intern en voor de ruimdertienduizend leden. Ons Meerjarenbeleidsplan 2019 -2022* ligt ten grondslagaan deze focus, opgesteld vanuit De missie & visie van het NHG alsook vanuit De visie huisartsenzorg 2022.