U bent hier

Missie en visie

Missie

De missie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht: 

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

Hoe we dat doen, leest u in het kort hier.

Het Jaarplan 2021 volgt uit het strategische meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2022: 'Route 2022'. De vastgestelde strategische programmalijnen uit het meerjarenbeleidsplan worden gecontinueerd in 2021 en zijn bepalend voor een groot deel van de activiteiten. Voortvloeiend uit het meerjarenbeleidsplan en met de inzichten van 2020 heeft de Raad van Bestuur expliciet vijf ambities geformuleerd die de focus krijgen in 2021. Het betreft:

  1. Herijking identiteit NHG en opstellen Meerjarenbeleidsplan 2022-2025
  2. Intensivering van samenhang en samenwerking intern en extern
  3. Verdere ontwikkeling van het NHG-Kenniscentrum
  4. Verdere ontwikkeling van Thuisarts.nl
  5. Oplevering nieuwe website nhg.org

Bij het verwezenlijken van de Toekomstvisie en het uitvoeren van het Meerjarenbeleidplan heeft het NHG-bureau een duidelijke richting voor ogen. Deze richting is verwoord in de bureauvisie.