U bent hier

Missie en visie

Missie

De missie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht: 

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

Hoe we dat doen, leest u in het kort hier.

Visie 

De visie van het NHG-bureau luidt als volgt:

  • Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren.
  • Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
  • Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen.
  • Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG bureau past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan.

Jaarplan 2022

Het Jaarplan 2022 (pdf) volgt uit het strategische meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2022: 'Route 2022'. De vastgestelde strategische programmalijnen uit het meerjarenbeleidsplan worden gecontinueerd in 2022 en zijn bepalend voor een groot deel van de activiteiten.

 

Bij het verwezenlijken van de Toekomstvisie en het uitvoeren van het Meerjarenbeleidplan heeft het NHG-bureau een duidelijke richting voor ogen. Deze richting is verwoord in de bureauvisie.