U bent hier

NHG-Formularium updates

Ongeveer 4 keer per jaar wordt het NHG-Formularium geactualiseerd. Op deze pagina worden de recentste wijzigingen vermeld. De actuele versie van het NHG-Formularium wordt opgenomen in de applicatie Prescriptor, in de NHG-Rx app (beide van Digitalis) en in het HIS (van Chipsoft). NHG-leden kunnen het NHG-Formularium ook bekijken buiten het HIS.

Wijzigingen juni 2021

De volgende indicaties zijn aangepast

Kleine wijzigingen:

  • Op diverse plekken zijn de adviezen voor doxycycline tijdens de zwangerschap aangepast in lijn met de informatie van het Teratologie Informatie Centrum.
  • Op diverse plekken zijn de adviezen voor een aangepaste dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie weggehaald. Dit n.a.v. het aangepaste medicatiebewakingsadvies waarbij is besloten dat het aanpassen van de orale dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is.
  • Er is een doseringsadvies met bijbehorende voorschriften voor pregabaline bij verminderde nierfunctie toegevoegd aan het therapieschema  Neuropathische pijn bij de indicatie Pijn.
  • Ranitidine is verwijderd uit het formularium nu het middel definitief door alle fabrikanten uit de handel gehaald is.

Verwachte updates 

De eerstvolgende update van het NHG-Formularium volgt naar verwachting in september 2021.