U bent hier

NHG-Formularium update

Drie à vier maal per jaar wordt een geactualiseerde versie van het NHG-Formularium uitgegeven. Op deze pagina worden de wijzigingen van de nieuwste versie beschreven.

De actuele van versie van het NHG-Formularium worden opgenomen in het HIS van Chipsoft en de applicaties Prescriptor en NHG-Rx van Digitalis. Als NHG-lid kunt u het actuele NHG-Formularium binnenkort ook bekijken in de NHG-Formulariumviewer. U leest meer over het NHG-Formularium en de eindapplicaties op deze pagina.

Versie oktober 2020

De indicatie Astma bij volwassenen is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Met behulp van aparte geneesmiddelkeuzes per inhalator is het nu makkelijker om een specifieke inhalator voor te schrijven.

Bij de indicatie Otitis media acuta bij kinderen is het nu mogelijk om bij kinderen op basis van het lichaamsgewicht een voorschrift voor een antibioticum te selecteren.   

De indicatie Rosacea is aangepast naar aanleiding van publicatie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea. Bij deze indicatie is een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van rosacea met op de voorgrond papels en/of pustels of met voornamelijk erytheem en vasculaire verschijnselen.   

De indicatie Aften is aangepast naar aanleiding van publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Aften. Deze behandelrichtlijn vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Aften. Er zijn twee behandelstappen uitgewerkt (lidocaïnegel oromucosaal en triamcinolon mondpasta) voor medicamenteuze behandeling wanneer afwachtend beleid niet afdoende is.

Bij de indicatie Urinesteenlijden is tamsulosine weer opgenomen als mogelijke therapie omdat de NHG-Standaard Urinesteenlijden tussentijds op dit punt nogmaals is herzien.

Bij de indicatie Obstipatie bij volwassenen is in het therapieschema Obstipatie zonder fecale impactie in stap 2 magnesiumhydroxide opgenomen, conform aanbeveling in de NHG-Standaard Obstipatie.

In diverse therapieschema’s voor dermatomycosen met indicatie voor miconazol is clotrimazol als alternatief voor miconazol toegevoegd, bijvoorbeeld voor de situatie waarin miconazol is gecontra-indiceerd door gebruik van cumarinederivaten.

Kleine wijzigingen:

De dosering van tramadol druppels (voorschriften aanwezig binnen indicatie Pijn en Gonartrose) is aangepast overeenkomstig de doseeradviezen in de NHG-Standaard Pijn.

Planning volgende updates

De eerstvolgende geplande versie van het NHG-Formularium volgt naar verwachting begin december 2020.