U bent hier

Het NHG-Formularium: actueel, betrouwbaar en compleet

Het NHG-Formularium is een samenvatting van het medicamenteuze beleid van de huisarts, gebaseerd op de NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen. Hiermee bundelt het NHG zijn richtlijnen naar praktische adviezen met oog voor patiënt, veiligheid, kosten en milieu. Huisartsen die het NHG-Formularium gebruiken, zijn ervan verzekerd dat zij voorschrijven volgens de meest recente NHG-Richtlijnen.

De zekerheden van het NHG-Formularium 

 

 1. Volledig
  Het NHG-Formularium ondersteunt in het voorschrijven van geneesmiddelen bij alle bekende aandoeningen of klachten (ruim 200). Ook als er voor farmacotherapie geen plaats is in het beleid staat dat vermeld. Wij helpen u dan ook met advies en voorlichting wanneer een geneesmiddel juist niet nodig is.

 2. Patiëntgericht
  Wanneer het NHG-Formularium vanuit het HIS gebruikt wordt, houdt het rekening met de geregistreerde patiëntgegevens  zoals actuele medicatie, allergieën, geslacht, leeftijd en co-morbiditeit. Bovendien bekijkt het NHG-Formularium integraal alle NHG-Richtlijnen waardoor patiënten een zo passend mogelijke behandeling krijgen.

 3. Medicatiebewaking en -veiligheid gegarandeerd 
  Via de G-standaard ontvangen we medicatiebewakingssignalen. Relevante signalen verwerken we in het NHG-Formularium. Op deze manier is de medicatieveiligheid gegarandeerd.

 4. Snel en efficiënt 
  Werken met het NHG-Formularium bespaart tijd. Ons formularium is gebaseerd op de NHG-Richtlijnen en biedt stappenplannen voor de keuze van uw beleid. U hoeft hierdoor de betreffende richtlijn niet meer te raadplegen tijdens het consult.

 5. Actueel
  keer per jaar actualiseren wij het NHG-Formularium. Nieuwe of herziene richtlijnen zijn binnen 3 maanden na publicatie verwerkt. In het update overzicht vindt u de laatste aanpassingen.

 6. Transparant 
  Het NHG-Formularium volgt 1 op 1 de NHG-Richtlijnen. Keuzes voor geneesmiddelen worden gemaakt op basis van de NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelenPlaatsbepaling geneesmiddelen vindt plaats op basis van  inhoudelijke criteria; zoals effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. Ons formularium is dus transparant.

 7. De beroepsstandaard 
  Door het NHG-Formularium te gebruiken schrijft u voor volgens de richtlijnen van uw beroepsverenigingU bent als huisarts verzekerd van medisch handelen volgens de laatste stand van wetenschap zoals die door het NHG beschreven is.

 8. Oog voor kosten
  Wanneer er meerdere geneesmiddelen inhoudelijk gelijkwaardig zijn, worden er maximaal 3 vermeld. We houden hierbij, naast inhoudelijke criteria, rekening met de kosten. Deze kostenbeoordeling vindt alleen plaats in geval van gelijkwaardigheid. Hierdoor blijft de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg gewaarborgd en draagt het bij aan doelmatig gebruik van geneesmiddelen.

 9. Altijd en overal beschikbaar
  Het NHG-Formularium is beschikbaar in je HIS, als app of via formularium.nhg.org.

Help het NHG-Formularium verbeteren 

Heeft u suggesties om het NHG-Formularium te verbeteren? Stuur uw reactie naar info@nhg.org.