U bent hier

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Alle NHG-leden hebben toegang tot de ALV, het hoogste besluitvormende orgaan van het NHG. De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar stellen de leden de diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en verlenen ze décharge aan bestuur en Raad van Toezicht. In het najaar stellen de leden het NHG-Jaarplan en bijbehorende begroting vast.

Ook bekrachtigt de ALV:

  • NHG-Standpunten in het kader van de NHG/LHV-Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022
  • geautoriseerde NHG-Standaarden en Farmacotherapeutische richtlijnen
  • benoemingen

Verslagen en vergaderstukken ALV

(alleen toegankelijk voor ingelogde NHG-leden)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016