Belangrijkste aandachtspunten

Termijn verwijderen hechtingen

  • Er is een tabel in de tekst opgenomen met een termijn per lichaamslocatie. Deze termijnen zijn opgeteld op basis van expert opinion en praktijkervaring. Er kan afgeweken worden van de genoemde termijn bij veel spanning op de wond of veel wondvocht.

Littekenvorming en keloïd

  • In de richtlijn is een verwijzing opgenomen naar de MDR ‘Keloïd en littekenhypertrofie’. Deze is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie ontwikkeld en bevat nuttige informatie, bijv. hoe je keloïd en littekenhypertrofie van elkaar onderscheidt.

Meer informatie

De teksten op Thuisarts.nl zijn aangepast zodat ze aansluiten op de behandelrichtlijn.

Er is een artikel op Huisarts & Wetenschap over dit onderwerp.