Update december 2023

De maatregel om patiënten een kleinere hoeveelheid allopurinol 100mg mee te geven is ingetrokken.

Productieproblemen

Tot en met december zijn er beperkte leveringen van allopurinol vanwege productieproblemen. Het aantal beschikbare verpakkingen is waarschijnlijk niet voldoende om aan de vraag te voldoen. We verwachten dat deze situatie aanhoudt tot en met december 2023. In overleg met CBG, IGJ, KNMP, NVR en NHG is besloten om tijdelijk de uitgifte van het aantal verpakkingen per patiënt te beperken.

Voorschrijven zoals gebruikelijk

Als huisarts kunt u de gebruikelijke voorschrijfperiode handhaven. De apotheek zal naar verwachting tot 31 december 2023 telkens voor maximaal één maand allopurinol aan de patiënt verstrekken. Het recept wordt als herhaalrecept bewaard in het apotheekinformatiesysteem voor de resterende duur van het voorschrift. De patiënt kan dan maandelijks de resterende hoeveelheid bij de apotheek ophalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorraad die de patiënt thuis nog heeft. We verwachten dat door deze beperkte uitgifte de zorg voor patiënten met jicht voldoende gewaarborgd is totdat er weer meer voorraad beschikbaar is.

Informatie voor de patiënt

De extra terhandstellingskosten (kosten die de patiënt elke keer betaalt als hij een geneesmiddel bij de apotheek haalt) zullen door de zorgverzekeraar vergoed worden. U kunt patiënten bij het uitschrijven van het recept informeren over de beperkte beschikbaarheid van allopurinol. Het is op dit moment niet nodig om patiënten over te zetten naar een ander geneesmiddel. Deze maatregelen zijn bedoeld om daadwerkelijke tekorten te voorkomen.

Extra adviezen

  • Er is inmiddels voorraad beschikbaar van benzbromaron 50 mg (Narcarin Mite), lees dit bericht voor meer informatie . Benzbromaron kan worden voorgeschreven als alternatief voor allopurinol wanneer er onvoldoende effect is of bij onaanvaardbare bijwerkingen van urinezuurverlagende therapie met allopurinol.
  • Daarnaast kan probenecide, hoewel het niet in Nederland is geregistreerd, nog steeds worden geïmporteerd via een artsenverklaring in gevallen van medische noodzaak. 
  • Medicijnautoriteit CBG heeft ook een nieuwsbericht gemaakt over dit onderwerp.