VGZ komt met deze aanpassing tegemoet aan een aantal bezwaren, zoals gebrek aan communicatie en (tijd voor) onafhankelijke scholing. VGZ komt echter niet tegemoet aan het belangrijke bezwaar dat de huisarts zelf de keuze voor een spiraal moet kunnen maken.

In ons eerdere nieuwsbericht gaven we aan dat Levosert niet zonder meer aanbevolen zou worden in de NHG-Standaard Anticonceptie, omdat bij de plaatsbepaling van spiralen niet alleen werkzame stof en dosering, maar ook het inbrengmechanisme meeweegt. 

Hieronder hebben we de informatie over de Levosert op een rij gezet.

Werkzame stof en dosering gelijk aan de Mirena

Levosert en Mirena zijn allebei hormoonspiralen met levonorgestrel 52 mg. De Levosert is door de EMA en het CBG als gelijkwaardig aan de Mirena beoordeeld voor wat betreft werkzame stof, dosering en afgiftepatroon.

Inbrengapparaat verschilt van Mirena

Het inbrengapparaat van Levosert verschilt van dat van Mirena. Het inbrengmechanisme van de Levosert lijkt op een oude versie van Mirena. De insertietube van Levosert is met 4,8 mm 0,4 mm breder dan die van de Mirena.  Het is niet bekend of deze verschillen klinisch relevante consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de kans op niet-succesvolle plaatsing of complicaties zoals perforatie of expulsie.

Kostenbesparing

Volgens VGZ levert werken met de Levosert een grote besparing op van geneesmiddelkosten, wat meehelpt om de zorgpremie voor iedereen laag te houden. De mate van kostenbesparing door VGZ is helaas niet openbaar. De kosten zoals te zien zijn op de openbaar toegankelijke site www.medicijnkosten.nl verschillen nauwelijks. Kosten van scholing van zorgverleners, en eventuele vervolgkosten zoals echografie zijn bij de besparing niet meegerekend.

Keuze van spiraal volgens de NHG-Standaard Anticonceptie

Bij publicatie van de herziene NHG-Standaard Anticonceptie was de Levosert nog niet op de Nederlandse markt. De standaard gaat er bij koperspiralen, waarvan bij publicatie van de laatste herziening wel meerdere generieke varianten beschikbaar waren, vanuit dat de huisarts zelf bepaalt met welke varianten hij/zij ervaring opdoet. De verwachting is namelijk dat zowel het ervaren gebruiksgemak als de mate van oefening in het plaatsen van de spiraal mede bepalend zijn voor het resultaat. Deze verwachting is van toepassing op zowel koper- en hormoonspiralen.

 Adviezen voor de praktijk

  • Huisartsen die dit willen kunnen ervoor kiezen om zich te scholen en te oefenen in het plaatsen van de Levosert.
  • Plaats geen spiralen waarin u onvoldoende geoefend bent.
  • Vermeld het op het recept als u een specifieke spiraal afgeleverd wilt hebben. In het NHG-Formularium zullen vanaf update 1 van 2023 (beschikbaar in het HIS rond eind februari 2023) afzonderlijke voorschriften worden opgenomen voor de Mirena en de Levosert.
  • Meld problemen bij het plaatsen van hormoonspiralen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Problemen met koperspiralen kunnen gemeld worden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten | RIVM

 Meer informatie