Vanaf 1 augustus 2022 past VGZ preferentiebeleid toe op hormoonspiralen met 52 mg levonorgestrel: alleen de Levosert-spiraal werd vergoed, het specialité Mirena niet meer. Dit beleid is per 1 oktober opgeschort nadat meerdere huisartsen problemen signaleerden. De procedure voor plaatsing van de Levosert-spiraal is niet bekend en verschilt van die voor de Mirena-spiraal. Het NHG heeft in oktober in een mail aan VGZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aandacht gevraagd voor de knelpunten, en een pleidooi gevoerd om het beleid niet meer opnieuw in te voeren. Inmiddels heeft VGZ schriftelijk aangegeven dat ze van mening zijn dat ze dit preferentiebeleid nu wel zorgvuldig kunnen invoeren en dat dit beleid per 1 januari 2023 definitief gaat gelden. Het NHG is het daar niet mee eens en gaat met VGZ in gesprek.

Levosert is geen ‘gewone’ generiek

Het insertie-apparaat en -mechanisme van de Levosert wijken af van dat van de Mirena. Levosert is daarom geen ‘gewone’ generiek. Bij koperspiralen is in het verleden een en ander voorgevallen met generieken waarvan de kwaliteit bij nader inzien te wensen overliet, wat leidde tot spiralen die afbraken. Levosert moet zorgvuldig en niet meteen op grote schaal geïntroduceerd worden in de praktijk. Het NHG neemt de Levosert vanwege de weinige gegevens en praktijkervaring ook niet zonder meer op in de NHG-Standaard Anticonceptie. 

Laat de keuze voor het spiraaltje over aan de huisarts 

Het NHG vindt dat huisartsen erop moeten kunnen vertrouwen dat ze de spiraal krijgen afgeleverd die op het recept staat. Alleen de huisarts kan namelijk bepalen of hij/zij bekwaam is in het inbrengen ervan. Dit is ook in lijn met de NHG-Standaard Anticonceptie. Deze adviseert voor koperspiralen om met een of twee versies ervaring op te doen vanwege de verschillen in inbrengtechnieken, ook tussen de verschillende generieke varianten. Deze aanbeveling zou ook voor hormoonspiralen kunnen gaan gelden, nu daar ook een generieke versie voor beschikbaar is.

Onafhankelijke scholing

Het NHG heeft tevens bezwaar tegen de aanmoediging van VGZ aan huisartsen om contact te zoeken met de fabrikant van Levosert, bij vragen, of voor een demonstratie in de praktijk. Ervaring leert dat hieraan ook vaak een artsenbezoek vast zit. Met het oog op beïnvloeding van het voorschrijfgedrag vindt NHG dit niet wenselijk. Het NHG is voor onafhankelijke scholing.

Zodra er meer bekend is, informeren wij huisartsen verder.