Waarom is een nationale lijst nodig?

  • De laatste jaren blijven de geneesmiddeltekorten oplopen. Dit is een zorgwekkende situatie. De minister hoopt middels een aantal maatregelen de tekorten op te lossen. 
  • Eén van deze oplossingen is om beleid te maken op het verminderen van kwetsbaarheden in de productie- en toeleveringsketens.  
  • Hiervoor is het noodzakelijk om een nationale lijst te hebben van belangrijke en kwetsbare geneesmiddelen. Waarbij geen sprake is van een uitzonderlijke situatie zoals oorlog of een pandemie, maar juist voor het borgen van het ‘normale maatschappelijke verkeer’.   

Hoe wordt de lijst opgesteld?

Er is een werkgroep gestart met apothekers en (huis)artsen. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld die het maatschappelijke belang van geneesmiddelen wegen. Op basis van deze criteria, die onder andere mortaliteit, morbiditeit en maatschappelijke onrust meewegen, wordt de nationale lijst opgesteld. De geneesmiddelen die in de NHG-richtlijnen staan, zijn allemaal opgenomen in deze lijst. Dit heeft een eerste conceptlijst opgeleverd. 

Hoe kunnen huisartsen meedenken?

De conceptlijst is beschikbaar voor geïnteresseerde NHG-leden die hieraan een bijdrage willen leveren. Vraag aan hen is om de opgenomen geneesmiddelen uit de NHG-richtlijnen te toetsen aan de bijgevoegde criteria en aan te geven welke geneesmiddelen voor de huisarts nog ontbreken.  

Geïnteresseerden kunnen onder embargo de conceptlijst opvragen door een e-mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org. De deadline voor invullen is vrijdag 26 juli 2024. 

Meer informatie

Oplopende geneesmiddeltekorten – NHG