Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn van mening dat door deelname van een huisarts aan erkende praktijkcertificering, er structureel wordt bijgedragen aan verantwoord functioneren van de huisarts. Dit in samenhang met evaluatie en verbetering van de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk.  

Daarom hebben NHG en LHV de overgangsregeling (die sinds 2015 geldt) definitief gemaakt. Op dit moment neemt het merendeel van de huisartsen al deel aan erkende praktijkcertificering. Voor hen geldt dat het niet nodig is om aanvullend het visitatieprogramma te volgen.   

Herregistratie op of na 1 januari 2024 

Is uw datum van herregistratie op of na 1 januari 2024? Voor het voldoen aan de herregistratie-eis (EIF) geldt deelnemen aan: 

De huidige regels voor het aantonen van uw deelname aan EIF bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) blijven ook na 1 januari 2024 gelden. Bekijk de veel gestelde vragen over EIF op de website van de RGS. 

Achtergrondinformatie herregistratie-eisen 

In het kaderbesluit van de KNMG is vastgelegd dat alle geneeskundig specialisten voor hun herregistratie moeten deelnemen aan onder andere EIF. Het NHG ontwikkelde hiervoor het visitatieprogramma voor huisartsen, gericht op het individueel functioneren. In 2015 werd de overgangsregeling van kracht: zowel het visitatieprogramma als een erkende praktijkaccreditering/certificering voldoen aan het besluit. Deze tijdelijke regeling is nu door NHG en LHV definitief gemaakt. 

Meer informatie 

Neem voor vragen over uw herregistratie contact op met de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl. Voor vragen over het visitatieprogramma huisartsen mailt u naar info@mijnvisitatie.nl.