U bent hier

Overzicht erkende certificaten en certificerende organisaties

Naast NPA worden onderstaande certificaten door de beroepsgroep erkend, mits de Raad van Accreditatie (RvA) die certificerende organisatie voor de bijbehorende certificaten heeft toegekend. In de eerste kolom “Certificaat” staan de certificaten weergegeven die door de beroepsgroep erkend worden. In de tweede kolom “Certificerende organisaties” staan de certificerende organisaties. Op de website van de RvA (www.rva.nl) kunt u terugvinden welke organisaties door de RvA zijn geautoriseerd voor het betreffende certificaat. 

Certificaat

Certificerende organisatie

NHG Praktijkaccreditering:

  • Kwaliteitsnormen voor de     huisartsenpraktijk

 NPA B.V.

NPA certificering Apotheekhoudende huisartsenpraktijken:

  • Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk en LHV norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen

NPA B.V.

Certificering Apotheekhoudende huisartsenpraktijken:

  • LHV norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen in combinatie met ISO 9001/NEN-EN 15224

Zie de certificeringsregeling voor de certificerende instellingen LHV-norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken” versie 2014

HaZo24

  • NEN-EN 15224, versie 2017 en aanvullende richtlijnen Stichting HaZo24

Stichting HaZo24 (www.hazo24.nl) kan aangeven welke organisaties erkend zijn.

HKZ

  • HKZ schema Kleine Organisaties, versie 2010

Certificerende instellingen die zijn geaccrediteerd door RvA voor het HKZ schema Kleine Organisaties

NEN-EN 15224, versie 2017 *

Certificerende instellingen die zijn geaccrediteerd door RvA voor NEN-EN 15224

*Sinds 2012 is voor ISO certificering een nieuw schema vastgesteld, speciaal voor de zorg: NEN-EN 15224. Certificaten gebaseerd op ISO 9001 (versie 2008) zijn niet meer erkend. Dit betekent dat bij een vernieuwing van dit certificaat (of de start van een nieuw certificeringstraject) NEN-EN 15224 (versie 2017) als basis gebruikt moeten worden (www.nen.nl).

Let op!

Accreditaties van certificerende organisaties (zie kolom 2: ‘Certificerende organisatie’) door de RvA kúnnen vervallen. Ook is het mogelijk dat certificerende organisaties die nu nog niet geaccrediteerd zijn in de toekomst wel een accreditatie van de RvA ontvangen.

Mocht u dus een nieuw certificaat willen halen of uw certificaat willen vernieuwen, vraag dan expliciet aan de organisatie die u benadert of zij geaccrediteerd is door de RvA voor het uitvoeren van het voorgestelde certificaat.