U bent hier

Overzicht erkende certificaten en certificerende organisaties

Naast NPA worden onderstaande certificaten erkend mits een door de Raad van Accreditatie (RvA) goedgekeurde certificerende organisatie deze toegekend heeft. In de eerste kolom “Certificaat” staan de certificaten weergegeven die door de beroepsgroep erkend worden. In de tweede kolom “Certificerende organisaties” staat weergegeven welke organisaties (peildatum augustus 2015) door de RvA geautoriseerd zijn om desbetreffend certificaat toe te kennen.

Certificaat

Certificerende organisatie

 • NHG Praktijkaccreditering
 • NPA bv
 • LHV apotheekhoudende huisartsen
  (op basis van NEN ISO 90011)
 • DEKRA Certification BV2
 • KIWA Nederland BV2
 • Lloyd’s Register Nederland BV
 • TÜV Nederland QA BV2
 • HaZo24
  (op basis van NEN EN 15224)
 • Lloyd’s Register Nederland BV
 • HKZ Kleine Organisaties
 • DEKRA Certification BV
 • DNV-GL Business Assurance BV
 • Keurmerkinstituut BV
 • KIWA Nederland BV
 • TÜV Nederland QA BV
 • NEN ISO 90011
 • NEN EN 15224
 • DEKRA Certification BV
 • DNV-GL Business Assurance BV
 • Keurmerkinstituut BV (geen ISO 9001)
 • KIWA Nederland BV
 • Lloyd’s Register Nederland BV
 • TÜV Nederland QA BV

 

[1] NEN ISO 9001 certificaten vervallen vanaf 1-9-2018. Vervolgcertificaten moeten gebaseerd zijn op NEN EN 15224. (dit geldt niet voor de certificaten op basis van “LHV apotheekhoudende huisartsen”).

[2] Het certificaat “LHV apotheekhoudende huisartsen” wordt alleen verleend in combinatie met NEN ISO 9001. Enkele van de door RvA geaccrediteerde organisaties voor NEN ISO 9001 hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor certificering van apotheekhoudende huisartsenpraktijken volgens de beroepsnorm van LHV. Deze zijn weergegeven in het schema.

ISO 9001 vervalt voor niet apotheekhoudende praktijken vanaf 1 september 2018

Sinds 2012 is voor ISO certificering een nieuw schema vastgesteld, speciaal voor de zorg: NEN EN 15224. Certificaten gebaseerd op ISO 9001 zullen vanaf 1-9-2018 niet meer erkend worden door de beroepsgroep. Dit betekent dat bij een vernieuwing van dit certificaat (of de start van een nieuw certificeringstraject) NEN-EN 15224 als basis gebruikt zal moeten worden. Certificaten gebaseerd op NEN ISO 9001, afgegeven voor de apotheek van de apotheekhoudende huisartsenpraktijken (in de tabel “LHV apotheekhoudende huisartsen” genoemd), vervallen niet per 1-9-2018. Deze certificering is gebaseerd op de vigerende LHV Beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Let op!

Accreditaties van certificerende organisaties (zie kolom 2: ‘Certificerende organisatie’) door de RvA kúnnen vervallen. Ook is het mogelijk dat certificerende organisaties die nu nog niet geaccrediteerd zijn in de toekomst wel een accreditatie van de RvA ontvangen.

Mocht u dus een nieuw certificaat willen halen of uw certificaat hernieuwen, vraag dan expliciet aan de organisatie die u benadert of zij geaccrediteerd zijn door de RvA voor het uitvoeren van het door hen voorgestelde certificaat. Check ook of het door hen voorgestelde certificaat in de eerste kolom voorkomt.