U bent hier

Speciale editie FTO-module Medicijnresten uit water

26 juli, 2019

De FTO-module Geneesmiddelen en het milieu heeft aandacht voor de effecten van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater, het omgaan met geneesmiddelafval en de rol van huisartsen en apothekers daarbij. Deze module krijgt tijdelijk een nieuw jasje. Tussen oktober 2019 en februari 2020 wordt deze module begeleid door gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio. Deze scholing geeft inzicht in wat u kunt doen om de hoeveelheid geneesmiddelafval in het oppervlaktewater te verminderen.

Medicijnresten in het water

Jaarlijks komt er naar schatting minstens 140 ton humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten hebben schadelijke effecten op het milieu en op de lange termijn komen hierdoor de drinkwaterbronnen onder druk te staan. Om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen werken veel verschillende partijen samen in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water van de Rijksoverheid. Want alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen én bij de waterzuivering, kan dit probleem worden aangepakt.

Wat kunt u doen?

De speciale uitvoering van de FTO-module Geneesmiddelen en milieu biedt inzicht in de landelijke ketenaanpak en de lokale situatie met betrekking tot medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen gaan werken? Wat kunt u als huisarts doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Welke voorlichting aan de patiënt kunt u geven?

Interesse? Meld u aan!

Stuur een e-mail met uw naam, voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar de coördinator van deze speciale FTO-module lotte.dietz@van-waarde.com of bel 06-15459722 (Lotte Dietz).
De reguliere FTO module Geneesmiddelen en milieu blijft hiernaast nog steeds bruikbaar.

Meer informatie

NHG-nieuwsbericht Geneesmiddelen in het oppervlaktewater: consequenties voor de huisartsenpraktijk