U bent hier

NHG-Standaard Astma bij kinderen volledig herzien 

10 mei, 2022

De NHG-Standaard Astma bij kinderen is volledig herzien. Bloedonderzoek op inhalatieallergenen wordt bij kinderen < 6 jaar alleen nog aanbevolen als er twijfel is over het in te stellen beleid. Bij kinderen die frequent sporten wordt voortaan een verschil gemaakt tussen gepland en ongepland SABA-gebruik en het afbouwen van ICS wordt aangeraden bij goede astmacontrole gedurende 1 jaar. 

Bij kinderen met een vermoeden van astma is er geen gouden standaard waarmee de diagnose astma met zekerheid kan worden gesteld of verworpen. Ook in de herziene standaard wordt de diagnose gesteld op basis van het klinisch beeld. 

Bij twijfel over het starten van een inhalatiecorticosteroïd (ICS) bij kinderen < 6 jaar, kan een bloedonderzoek op inhalatieallergenen behulpzaam zijn. Een positieve uitslag maakt astma waarschijnlijker, behandeling weegt dan op tegen mogelijke bijwerkingen.  

Astmacontrole ook bij kinderen op twee niveaus 

Net als bij volwassenen geldt nu ook bij kinderen de tweedeling ‘goede en onvoldoende astmacontrole’ (voorheen ‘goede, gedeeltelijke en slechte astmacontrole’). Deze tweedeling wordt gemaakt op grond van een aantal kenmerken, zoals klachten overdag, beperkingen in activiteiten, klachten tijdens het slapen en SABA-gebruik. 

Overmatig SABA-gebruik en sportende kinderen 

Afgelopen jaren is duidelijker geworden dat er schadelijke effecten zijn van overmatig gebruik (> 2 keer per week) van een kortwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (SABA). Overmatig SABA-gebruik is meestal een teken van onvoldoende astmacontrole en geeft een hoger risico op longaanvallen en ziekenhuisopname. Bij kinderen die zich vaak intensief inspannen is een (arbitrair) maximum van 5x per week gepland SABA-gebruik acceptabel en hoeft geen volgende stap in het stappenplan te worden genomen. 

Afbouwen van ICS 

Bij kinderen die gedurende minimaal 1 jaar goede astmacontrole hebben, kan worden overwogen om de onderhoudsmedicatie met ICS af te bouwen. Bij de afweging is de seizoensinvloed van belang en moet een stabiele situatie worden nagestreefd. 

Thuisarts.nl 

Er zijn 3 herziene teksten over Astma bij kinderen: 

En 1 nieuwe tekst:   

Nieuwe NHG E-learning Astma bij kinderen 

Deze geheel nieuwe e-learning is gebaseerd op de herziene standaard en geeft praktische handvatten die de huisarts kan gebruiken bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met episodisch piepen en astma. Aan de orde komen piepende peuters, benauwde pubers en behandeling op de huisartsenpost. 
 

Door het volgen van de e-learning leert u snel de ins & outs van de standaard kennen: welke diagnostiek zet u in bij episodisch piepen en/of verdenking van astma, welke behandeling past u toe en hoe motiveert u ouders en kinderen voor de behandeling van astma?  
 

 FTO-modules 

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de module en casuïstiek Astma bij kinderen herzien. 

 
Kennislacunes 

Bekijk ook de Kennislacunes over Astma bij kinderen.  

 
H&W-podcast 

Vanaf 7 juni is de H&W-podcast Astma bij kinderen beschikbaar.